Start.me

start.me wordt (vooral in Amerika) al veel in het onderwijs ingezet. Leraren gebruiken het o.a. voor het delen van websites met studenten. Zie ook http://www.start.me/education.

Start.me is gratis te gebruiken. Een voorbeeldpagina vind je hier. Het is een handige manier om als docent ervoor te zorgen dat je al je links bij elkaar hebt staan. Ik vind het ook wel een beetje te vergelijken met de helaas te ziele gegane iGoogle pagina.

Chirp.io gebruiken om interessante zaken te delen

chirp.ioSoms wil je snel iets delen met je leerlingen, zoals bijvoorbeeld een link. Daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Zo kun je een verkorte link aanbieden, of je kunt een QR-code gebruiken. Het is echter ook mogelijk om een aantal zaken over te brengen door het gebruik van geluid. Daarvoor is de gratis app Chirp.io ontwikkeld. De app is beschikbaar voor Android en voor de iPhone. Aan een Windows-versie wordt gewerkt. Met Chirp.io voor de iPhone kun je de volgende zaken delen:

1) Een foto.
2) Een foto uit de Camera Roll.
3) Een aantekening.
4) Een link.

Om te testen of het werkt, doet u het volgende:

1) Download de app.


2) Start de app.

3) Beluister het onderstaande geluid. Als het goed is zie je een foto van mijn vijver😉

Ongewenste nickname blokkeren in Kahoot!

Kahoot! is een mooie tool om leerlingen te laten stemmen via hun mobiel. Eén probleem waar je als docent tegenaan kunt lopen is dat leerlingen een ongewenste nickname kiezen, zie je niet van het scherm kunt verwijderen. Gelukkig heeft Kahoot daar iets voor verzonnen: je kunt vanaf nu ongewenste gebruikersnamen blokkeren en op het toestel van de leerling is dat dan ook te zien. Hoe dan? Bekijk daarvoor de onderstaande video.

Exit ticket

In havo 5 heb ik afgelopen week een examentraining tekstverklaren gegeven. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van een Exit ticket. Een exit ticket verloopt volgens het 3-2-1-stramien:

  • Benoem drie dingen die je geleerd hebt (feed-up; link met de doelen)
  • Benoem twee dingen die je nog zou willen leren (feedback; koppeling naar de voortgang van het leren)
  • Benoem één vraag, die je beantwoordt wilt hebben, anders kun je niet verder (feed forward)

    Bron: CPS

    Ik wilde deze Exit Ticket eerst in de klas laten doen, maar omdat de les er al op zat heb ik besloten de leerlingen de Exit Ticket (gemaakt met een Google Docs formulier) te mailen via Magister. Van de 15 leerlingen heb ik 6 reacties ontvangen. Dit levert interessante informatie op. Ik heb de uitslag in verband met de privacy geanonimiseerd. De resultaten treft u hier aan.

Social media gebruiken bij examentraining (lesverloop)

In het vorige bericht heb ik beschreven hoe ik de eindexamentraining van havo 5 graag aan wilde pakken en in dit bericht wil ik het verloop van de les beschrijven en wat er eventueel voor verbetering vatbaar is. De gebruikte powerpoint treft u hieronder aan:

Ik ben begonnen met het uitdelen van de naamkaartjes van de 15 leerlingen die deelnamen aan de eindexamentraining. Ik heb er hierbij voor gezorgd dat de leerlingen niet naast elkaar zaten, omdat ze soms ook zelf dingen moeten doen. Verder heb ik de Plicker-stemkaartjes uitgedeeld, die ik eerder heb gekoppeld aan elke leerling. Ook heb ik de 3 verschillende stukken van de tekst over Versailles uitgedeeld. Ik heb deze logisch genummerd zodat ik vervolgens leerlingen makkelijk bij elkaar kon zetten. Deze tekst mochten leerlingen nog niet bekijken. Daarna heb ik een plaatje laten zien van het Château van Versailles en heb ik leerlingen gevraagd op de achterkant van hun blaadje te noteren wat ze zagen. Vervolgens moesten ze hun antwoorden delen via Answergarden. Het mooie van Answergarden is dat woorden die vaker worden gebruikt groter worden weergegeven.  (Afbeelding 1)

AnswerGarden__Wat_zie_je_op_de_afbeelding____

(Afbeelding 1)

Dat verliep goed, alleen had ik hier gebruik moeten maken van de optie om de antwoorden te verbergen. Gelukkig kan dat met Answergarden door bij het tabblad ‘Admin’  (onder de tagcloud) te kiezen voor ‘Hide Answers’. Nu werden sommige leerlingen beïnvloed door de antwoorden die er al stonden. Wel mooi is de mogelijkheid om meerdere woorden achter elkaar in te voeren, zodat het niet tot één antwoord beperkt blijft.  Als je wil dat de pagina continue ververst, dan kun je overigens kiezen voor ‘Autorefresh the page’  bij het tabblad ‘Views’. Ik wilde een tagcloud maken, maar met het vergroten van de belangrijkste woorden van de tagcloud is dat niet nodig.  Daarna moesten de hun tekst lezen en werden ze in groepjes van 3 samengezet. Ze moesten aan elkaar vertellen waar hun alinea over ging. Als ze daar mee klaar waren moesten ze hun vinger opsteken en kregen ze van mij 4 titels bij de verschillende alinea’s en moesten ze met hun groepje de goede titel bij de goede alinea zoeken. Eén groepslid moest aan mij de antwoorden doorgeven en dit hadden ze goed gedaan.

Na het bekijken van het YouTube-filmpje over “Vélib'” moesten de leerlingen de bijbehorende vragen maken. Dit moesten ze individueel doen en ze mochten daarbij gebruik maken van het woordenboek F-N en van TodaysMeet als backchannel. De vragen die gesteld werden treft u hieronder aan.  (Afbeelding 2)

ha5fa1_»_TodaysMeet

(Afbeelding 2)

Bij het maken van de vragen heb ik ook gebruik gemaakt van een timer. Dit zorgt ervoor dat leerlingen sneller in stilte aan het werk gaan. 15 minuten was niet voldoende, dus die tijd heb ik nog wat verlengd. Ik heb gebruik gemaakt van een handige Windows-functie, namelijk “Snap-to-sides” die ik in een ander bericht heb beschreven. Als timer heb ik gebruik gemaakt van: http://e.ggtimer.com/

Vervolgens heb ik de leerlingen individueel laten stemmen met hun stemkaart: Plickers. De resultaten treft u hieronder aan. (Afbeelding 3)

Plickers_-_Clickers__Simplified

(Afbeelding 3)

Nog een aardige werkvorm: bij vragen waar geen grote verschillen waren heb ik het goede antwoord gegeven. er was één vraag waar de meningen ongeveer gelijk waren verdeeld. Bij deze vraag heb ik leerlingen met een verschillend antwoord laten discussiëren en daarna opnieuw laten stemmen. (Dit kan door de resultaten te wissen in Plickers) Een flink aantal leerlingen heeft zich toch nog laten overhalen en alsnog het goede antwoord gekozen. Een opmerking bij het gebruik van Plickers: gebruik een andere browser dan Firefox, want hier worden bij mij de resultaten niet weergegeven. Update: na installatie van de laatste versie (29) werkt Firefox wel correct.

Bij tekst 9 moesten de leerlingen alles noteren wat ze weten over Rotterdam. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de activerende werkvorm: denken-delen-uitwisselen. Leerlingen moesten opschrijven wat ze weten over Rotterdam (individueel).  Vervolgens moesten ze in tweetallen overleggen over de antwoorden. Deze moesten ze vervolgens delen door mail te sturen naar een e-mail adres dat gegenereerd is met Linoit. Linoit is een online pribord. Hier treft u de resultaten aan.

Examentraining hv5: 6 mei

Ook bij deze tekst konden de leerlingen gebruik maken van de backchannel, maar daar werd geen gebruik van gemaakt. Na 15 minuten heb ik met de groepjesmaker 5 groepjes van 3 gemaakt (de leerlingen kun je erin plakken) en moesten leerlingen de antwoorden met elkaar bespreken. In Socrative heb ik een space race gemaakt. Die maken de leerlingen in hun eigen tempo. De resultaten heb ik geëxporteerd.

Aan de andere teksten ben ik niet toegekomen en ook aan de Exit Ticket ben ik niet toegekomen. Die heb ik naar de leerlingen gemaild.