Belang behoud studie Franse Taal en Cultuur

Beste (aanstaande) docenten Frans,

Het faculteitsbestuur van de Faculteit  Geesteswetenschappen heeft plannen om de opleiding Frans in Leiden op te heffen. In bijgevoegde brief draagt  prof. dr. Paul Smith, de voorzitter van de opleiding Frans, verschillende argumenten aan waarom de Opleiding Franse taal en cultuur in Leiden zou moeten blijven voortbestaan, tevens spreekt de voorzitter zijn grote zorg uit over de positie van het Frans binnen het onderwijs.

Als deze plannen doorgaan, zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de instroom van docenten-in-opleiding voor het vak Frans aan de lerarenopleidingen. Als er brede bachelors worden ingevoerd en op maar weinig universiteiten een ‘ herkenbare’  studie Frans gevolgd kan worden, is de vraag of er nog genoeg studenten zijn die genoeg ECTS aan ‘Frans’ hebben besteed en toelaatbaar zijn voor de eerstegraadsopleiding volgens de landelijke toelatingseisen. Niet bevorderlijk om het lerarentekort tegen te gaan juist in de Randstad. Hierdoor komen er ook beslist niet meer academisch geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs.

Wat kunnen we hieraan doen?

Als oud-student Frans en docent Frans kun je je steun betuigen voor het behoud van de studie Franse taal en cultuur door:

1. een kort bericht te sturen voor 1 maart a.s.  aan de Decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, met argumenten waarom de Opleiding Franse taal en cultuur in Leiden niet zou mogen verdwijnen en waarom je denkt dat het voortbestaan van het Frans in het universitair onderwijs volgens jou belangrijk is. Email: H.W.van.den.Doel#hum.leidenuniv.nl (De @ is vervangen door een # om spam te voorkomen.)

2. Je adhesie te betuigen via een elektronische petitie https://petities.nl/petitie/red-de-studie-frans-aan-de-universiteit-leiden. Deze petitie die waarschijnlijk vanaf maandag ondertekenbaar is, zal waarschijnlijk op 29 februari a.s. worden aangeboden aan de decaan.

3. Je kunt ook meedoen aan een protestbijeenkomst a.s. woensdag, ’s ochtends om 11uur. Deze protestbijeenkomst is door studenten georganiseerd, zij verzamelen zich aan het Rapenburg 70.

4. Je kunt acties volgen op facebook: https://www.facebook.com/groups/311792895534665/

5. Stuur dit bericht zo veel mogelijk door aan docenten Frans en (oud)studenten Frans.

Hopelijk bereiken we samen dat de studie Franse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden wordt behouden!

Nascholing voor leraren die willen gamen in de klas

Vanaf vandaag kunnen leraren zich aanmelden voor bijscholing op het gebied van games!

Bij de geheel vernieuwde Gamescool wordt een cursus “games op school” aangeboden van 15 online lessen en 2 bijeenkomsten. Een nascholing voor docenten van het PO, VO en anderen die met jongeren werken. In de cursus die ongeveer een half jaar duurt, leren docenten hoe ze met gaming hun lessen kunnen verbeteren. De nadruk van de cursus ligt op het zelf maken van games met jongeren, maar daarnaast is er ook aandacht voor het gebruik van zogenaamde ‘serious games’ als lesmateriaal.

De opleiding volg je individueel en in een groep. Voor de oefeningen moet je als deelnemer echt wel wat tijd investeren, maar dat heeft ook het grote voordeel dat een eventuele achterstand op computergebied wat ingehaald wordt. Want naast games maken, leren docenten ook (een beetje) programmeren, tekenen op de computer en het maken van animaties, gameplay bedenken, gamegeschiedenis en het testen en beoordelen van games. De resultaten (je eigen gemaakte games en andere oefeningen) worden met de groep besproken en men helpt elkaar met het oplossen van bugs en andere kwesties.
De cursus wordt gegeven door Wouter Baars die freelance gamedesigner is en Pauline Maas die al jaren met games workshops en lessen geeft op scholen en er boeken over heeft geschreven (o.a. Gamemaker4school). Vanaf 16 maart a.s. start de nieuwe cursus, vanaf dat moment (en doorlopend daarna) kunnen docenten zich opgeven voor bijscholing in de wonderlijke wereld van games.
Voor meer info: www.gamescool.nl