Categorie archief: leesvaardigheid

Eindexamentraining Frans havo 5

Vandaag en afgelopen maandag heb ik de eindexamentraining verzorgd voor havo 5. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van een aantal tools, die ik hieronder graag even toelicht. De presentatie heb ik overigens gemaakt met Haiku Deck, een gratis app voor de iPad waarmee je mooie presentaties kunt maken. Het mooie van Haiku Deck is dat je de presentaties ook kunt downloaden als powerpoint of keynote bestand, zodat je het nog kunt bewerken. De presentatie tref je hieronder aan:

Bij de training heb ik gebruik gemaakt van het model van de volledige instructie. Ik heb de Cito eindexamentekst van 2010, tijdvak 1 als basis genomen. Leerlingen moesten eerst een plaatje bekijken en de titel en raden waar de tekst over gaat. Dit als voorbereiding op de eerste vraag. Na 4 minuten (2 was toch echt te kort) moesten de leerlingen met elkaar het antwoord bespreken.

Bij het tweede deel (vragen 5 t/m 11) mochten de leerlingen gebruik maken van 2 hulpmiddelen:

1. Een woordenboek F/N

2. Ze mochten verder gebruik maken van Todaysmeet.com een handige tool die je als backchannel kunt gebruiken. Ze mochten dit kanaal alleen gebruiken als ze een woord niet konden vinden. Wat is het voordeel van een backchannel? Het mooie is dat leerlingen vragen kunnen stellen, zonder andere leerlingen te storen. Verder kunnen leerlingen van deze informatie gebruik maken, omdat die gepresenteerd werd via de beamer. Dit voorkomt het stellen van dezelfde vragen. Ze mochten naast het woordenboek dus hun mobiel gebruiken voor Todaysmeet. Hieronder treft u het transcript aan van beide sessies:

Sessie 1: transcript

Dit is een test.

Test

Hoi 🙂

Hoi

Wat is een césar?

Een Franse oscar

Dus, filmprijs.

Wat is court-metrage?

Een kort filmpje van een paar minuten

Sessie 2: transcript

Best kicken di

Meneer, wat is César?

Cesar is de Franse Oscar, dus filmprijs.

Wat zijn de antwoorden? 🙂

haha

Wat als je klaar ben?

Zie bord

d(^.^)b

Wat is le dopage?

doping

De Twijfelaars ftw

Na de pauze (5 minuten) hebben de leerlingen nog 8 minuten aan de tekst gewerkt en vervolgens moesten ze in groepjes van 3 tot 4 leerlingen komen tot één antwoord. Hierbij wilde ik gebruik maken van Socrative.com, maar helaas haperde deze tool (maandag ook al ;-( ) en dus heb ik dit mondeling gedaan.

Na deze opdracht moesten de leerlingen in tweetallen opzoeken op internet wat ‘Diam’ en ‘NTM’ met elkaar te maken hebben en dit moesten ze delen via Linoit.com, een online prikbord. Het mooie is dat dat kan door het sturen van een e-mail. Om het wat eenvoudiger te maken heb ik van dit e-mailadres ook nog even een QR-code gemaakt, wat het nodige typwerk bespaart. Het gebruikte canvas vindt u hier. Dit was een voorbereidende oefening op het zoeken van een vraag bij de tekst van een interview. Dit heb ik leerlingen in groepjes van 3 tot 4 laten doen. En toen was het alweer tijd.

Wat kan beter?

– Bij de opdrachten ook aangeven om welke tekst het gaat, zodat leerlingen deze sneller kunnen vinden.

– Een klok in beeld om dromers ook bij de les te houden bij het zelfstandig maken van de tekst. Zonder klok raken leerlingen (en ikzelf) het gevoel voor tijd kwijt.

– Proberen te achterhalen waarom Socrative haperde en eventueel zoeken naar alternatief. Het mooie van Socrative is dat je ook een spacerace kunt houden en dat je een overzicht krijgt van de resultaten, wat het bespreken van een vraag eenvoudiger maakt. Als vragen bijvoorbeeld heel goed zijn gemaakt bespreek ik die niet, maar bij het gelijk opgaan dan is het interessant om een vraag wel te bespreken. Ook individuele voortgang is op deze manier te meten.

Al met al ben ik best tevreden en is deze aanpak zeker voor herhaling vatbaar.

Verslag Good Practice Day Leiden 2013

Na een kleine vertraging uiteindelijk toch aangekomen in Leiden. Zo’n 250 docenten hebben zich aangemeld voor deze dag. Het mooie zelf vind ik dat het workshops zijn van docenten voor docenten.

Gerard Westhoff trapte af met zijn lezing: Leestraining voor een beter examenresultaat.

Zijn insteek is een leestraining voor vreemde talen. Het is volgens hem belangrijk om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Westhoff constateert dat er in de bovenbouw nauwelijks progressie wordt geboekt in de leesvaardigheid. Hij vergelijkt het met het rijbewijs. Je kunt wel de theorie geleerd hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat je de praktijk beheerst. 3 peilers onder goed CE-resultaat zijn:

1. Kennis

2. Strategische vaardigheden

3. Testwiseness

1. Kennis: lezen is voor 90% kennisafhankelijk. Goed lezen is gebaat bij tempo.

Kennisgebieden:

1. Woordenschat, inclusief contexten VWO eindexamen: woordenschat 6000 woorden: 30 woordjes per week.

2. Structuren en hun markeerders: op alle tekstniveaus. Dankzij / Ondanks hard werken is hij voor zijn examen getroft. Wat betekent in deze zin ‘getroft’. Dat kun je afleiden van het structuurwoord.

3. Kennis van de wereld: nieuws bekijken.

Leeractiviteiten: Woordenschat

1. Woordjesverzameling laten aanleggen (met contexten)

2. Kilometers maken (examenteksten niet geschikt): boekjes, kranten

3. Doeltaal-voertaal

Leeractiviteiten: Structuurmarkeerders

1. Bewustmaking/laten benoemen

2. Aanwezige structuurwoorden opzoeken.

3. Impliciete markeerders expliciet maken. (Knipteksten + verantwoordeing en bespreking)

Leeractiviteiten: Kennis van de wereld

1. Kranten/tijdschriften: http://www.kidon.com

2. De ‘oude’ media (radio/tv)

3. De ‘nieuwe’ media.

Strategische vaardigheden:

1. Relevantie

2. Hoofdgedachte (kop en chapeau)

3. Belangrijke elementen en hun verband (tussenkopjes/mindmap) Per alinea tussenkop laten maken met structuurwoord.

4. Intenties auteur (Wat wil/vindt/voelt hij) Lijstje maken van wat de schrijver wil.

N.B. Belangrijkste leeractiviteit: bewust maken/expliciteren

Geïntegreerde aanpakstrategie

1. Leesdoel bepalen.

2. ‘uitstekende delen’ bekijken: 1e voorspelling

3. Begin en eind alinea’s lezen: 2e voorspelliing

4. Hele tekst doorlezen: 3e voorspelling

5. Structuurwoorden markeren/ verbanden bepalen

6. Tussenkopjes (vraag) per alinea + structuurwoorden.

Testwiseness

1. Items doorzien (zelf items laten maken: geef alleen de tekst)

2. Je niet laten afleiden

– Eerst de vraag lezen

– Bedenk eigen antwoord

– Dan pas alternatieven lezen

– Dichtst bij het eigen antwoord

Gokkans vergroten:

1. Schrap foute alternatieven

2. Voor overblijvende alternatieven

– Geen tekstecho

– Langste alternatief

– loten

Samenvattend

1. KILOMETERS MAKEN

2. WOORDJES LEREN MET CONTEXT

3. Nieuws volgen

4. Structureren

5. Oefenen met leesstrategieën

6. Testwiseness

Workshop 1: Literatuur, film en vocabulaireverwerving – Marja van de Lagemaat

In deze workshop liet Marja van de Lagemaat ons zien hoe zij in 6 VWO leerlingen in aanraking brengt met Franse literatuur en hoe zij tegelijkertijd vocabulaire aanbrengt en schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid oefent. Zij doet dit aan de hand van het boek ‘L’Adversaire’ van Emmanuel Carrère. Marja begint met het tonen van de foto van het boek om leerlingen te laten raden waarover het boek gaat. Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, namelijk het verhaal van Jean-Claude Romand, die 18 jaar een dubbelleven heeft geleid en die zijn ouders, zijn vrouw en zijn kinderen om het leven brengt, enkel en alleen om te voorkomen dat zij zijn geheim ontdekken. Dit is zeker een boek dat ik wil gaan lezen. Er is ook een film gemaakt van het boek, die overigens op veel punten afwijkt.

Workshop 2: Breng je boek in kaart: Guusje Groenen en Marlies van Eunen

In deze workshop lieten Guusje en Marlies zien hoe je een mindmap kunt maken van een boek met behulp van MindMeister. Het mooie van Mindmeister is dat je een mindmap met iemand anders kunt delen en dat je ook kunt bekijken hoe de mindmap tot stand is gekomen met behulp van de ‘rewind-functie’. De literaire mindmap kan gebruikt worden als alternatief voor het leesdossier. Martijn Koek heeft hier over geschreven op taalunieversum. De deelnemers kregen een korte leespauze om het korte verhaal van Manon Uphoff te lezen, getiteld ‘Poep’. (Gelukkig had de lunch reeds plaatsgevonden ;-))Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met het maken van een digitale mindmap. Je kunt daarbij bij de concrete dingen beginnen, maar dat hoeft niet. Zo kun je ook bij het thema beginnen. Dat kan namelijk wat meer discussie uitlokken.

Workshop 3: Activerende werkvormen bij spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid – Antoine van Dinter

In de laatste ronde mocht ik zelf aan de bak. Alle links en filmpjes zijn te vinden in de onderstaande presentatie.

Ik ben meteen begonnen met een activerende werkvorm voor schijfvaardigheid. De deelnemers kregen eerst 2 minuten de tijd om antwoord te geven op de volgende 2 vragen:

1. Aan wat voor soort organisatie / bedrijf in Frankrijk kun je een brief sturen?

2. Wat kun je concreet vragen om te ontvangen.

Na deze 2 minuten moesten de deelnemers met elkaar overleggen en hun bevindingen delen via Linoit. Linoit is een online prikbord en het mooie van deze applicatie is dat je bij het maken van een prikbord ook een e-mail adres krijgt waarnaar men het bericht kan sturen. Geplaatste reacties zijn direct zichtbaar.

Van de input van leerlingen maak ik briefopdrachten waaraan ze 2 lessen werken. Het is belangrijk dat iedere leerling een rol krijgt. Na deze 2 lessen worden de brieven in de klas nagelopen op fouten, waarna ze van een handtekening worden voorzien en worden opgestuurd naar Frankrijk. De eerste pakketjes die leerlingen hebben ontvangen zijn reeds binnen. Om groepjes te maken, maak ik overigens gebruik van de digitale fruitmachine, waarin je trouwens ook lijsten kunt plakken.

Daarna kwam aan bod hoe je een tekst kunt gebruiken als basis voor een schrijfopdracht. De deelnemers kregen een korte pauze om het korte verhaal ‘Remords’ te lezen, waarvan het einde ontbrak. Normaal laat ik dit verhaal afschrijven in 1 pagina en laat ik een drietal leerlingen hun verhaal voorlezen. Deze opdracht heb ik overigens niet zelf bedacht, maar komt van mijn oud-docent de heer Paul Busser. Elke keer is het weer een succes. Het werkt goed om te beginnen met de receptieve vaardigheden en om te eindigen met de productieve vaardigheden. Dit keer heb ik laten zien dat het ook kan door gebruik te maken van TodaysMeet, waarbij je in 140 tekens (net zoveel als in een tweet) een boodschap kunt achterlaten. Het mooie is dat je geen account nodig hebt en dat je meteen kunt beginnen.

Een soortgelijke opdracht kun je ook doen met een court-métrage. Zo heb ik ‘Les Crayons’ laten zien en aan enkele deelnemers gevraagd hoe zij denken dat het verhaal afloopt. Het werkelijke einde ziet er toch wel heel anders uit 😉

Ook spreekvaardigheid kwam aan bod. Het probleem daarbij is, is dat er vaak geen noodzaak is om met elkaar te communiceren. Je kunt dit oplossen door een ‘information gap’ te creëren. Op deze manier zorg je ervoor dat elke leerling over andere informatie beschikt dan de andere leerling en deze informatie dienen ze te achterhalen. Een goede voorbereiding is bij spreekvaardigheid erg belangrijk. Zo begin je ook hier met receptief taalgebruik, bijvoorbeeld het aanbrengen of herhalen van vocabulaire, en eindig je met productief taalgebruik, in dit geval dus spreekvaardigheid. Ook kun je leerlingen virtueel laten shoppen op http://www.shopaffairs.com en ze voor 200 euro 8 verschillende kledingstukken in hun mandje laten leggen, waarbij ze een tabel moeten maken met in de eerste kolom een afbeelding van het kledingstuk, in de tweede kolom de kleur en in de laatste kolom de prijs. Leerlingen gaan bij elkaar nu informeren wat ze gekocht hebben. Een andere vorm is een ganzenbordspel, waarbij leerlingen beoordelen of hun klasgenoten aan de opdracht hebben voldaan en verder mogen of niet.

Een aardig filmpje om te kijken hoe groot het werkgeheugen van leerlingen is veroorzaakte heel wat hilariteit. Als u wilt weten waarom, dan kunt u het hieronder bekijken.

Tenslotte kwam leesvaardigheid aan bod, waarbij is gebruik maak van het model van de volledige instructie. Om leerlingen actiever bij de les te betrekken kun je gebruik maken van Socrative, een gratis tool bij groepen tot 50 leerlingen. Je kunt vantevoren je vragen klaarzetten en wanneer de site klaarstaat kunnen deelnemers zich aanmelden door het kamernummer en hun naam in te vullen. Sinds kort is het ook mogelijk om aan het einde een overzicht te krijgen van de resultaten. Wat verder mooi is aan Socrative is dat je een spacerace kunt houden, waarbij meerdere teams tegen elkaar spelen. Op deze manier voeg je een competitie-element toe. Tenslotte heb ik het nog gehad om leerlingen te laten werken met teksten waarvan de titels ontbreken. Iedere leerling leest één alinea en schrijft erbij waar deze over gaat. Vervolgens zitten ze in groepjes van 4 en krijgen ze een enveloppe en moeten ze bepalen welk kopje bij welke alinea hoort.

Het was al met al weer een geslaagde dag en het is ook altijd leuk om een aantal collega’s weer eens te ontmoeten.

Online tekstverklaren met Anymeeting

In dit bericht wil ik het hebben over mijn ervaringen met het online oefenen van tekstverklaren met leerlingen van havo 5. Misschien is het verstandig om eerst maar eens te beginnen met de reden waarom ik deze online sessie heb georganiseerd. Bij ons op school hadden we in de vierde periode een gelabeld KWT-uur, dat alleen gebruikt werd voor tekstverklaren. Enkele leerlingen kwamen naar me toe met de mededeling dat ze zich niet konden inschrijven omdat ze op dat moment les hadden. Ik dacht toen: daar moet iets op te verzinnen zijn. Het leek me een aardig idee om een online sessie tekstverklaren te organiseren. Ik moest vervolgens op zoek naar een geschikte tool. Dankzij een bericht op het weblog van Jelmer Ervers (@jelmerevers) over het organiseren van een vragenuurtje voor zijn eindexamenleerlingen kwam ik uit bij Anymeeting. In totaal hebben 5 leerlingen deelgenomen aan de eerste sessie. Dank aan: Koen, Max, Kaël, Valérie en Marita.

Anymeeting is een tool waarmee je webinars kunt organiseren. De gratis versie staat 200 deelnemers toe en er zitten advertenties is. Het mooie van Anymeeting is dat je alles van tevoren kunt klaarzetten. Je kunt inloggen bij Anymeeting met je Gmail-account. Een aantal mooie mogelijkheden die je in Anymeeting vindt zijn de volgende:

1) Er is een chat-functie aanwezig.
2) Deelnemers kunnen hun microfoon en webcam gebruiken.
3) Je kunt een scherm of applicatie delen.
4) Ook deelnemers kunnen een scherm of applicatie delen.
5) Je kunt polls toevoegen. Het mooie is dat je deze van tevoren kunt klaarzetten.

De voorbereiding:

Het is belangrijk om eerst alles te testen. Om de applicatie te testen heb ik gebruik gemaakt van Twitter en de hashtag #durftevragen. Twee mensen hebben Anymeeting met mij getest (dank aan @dinelecoeur, @devlies en @ietjesmid) Het is maar goed dat ik het testte, want ik liep al meteen tegen een groot probleem aan. Ik kreeg een Java-foutmelding en kon daarom een belangrijk functie (het delen van mijn beeldscherm) niet gebruiken. Ik heb vervolgens een oproep geplaatst op Twitter, maar uiteindelijk heb ik het antwoord via Google gevonden: de cache moest even worden geleegd. Na dat gedaan te hebben werkte alles perfect.

Naast Anymeeting heb ik een aantal andere online tools ingezet voor het webinar tekstverklaren, namelijk: corkboard en een online countdowntimer. Corkboard is een online prikbord en de countdowntimer leert de leerlingen ook om de vraag binnen een bepaalde tijd te maken, een belangrijke vaardigheid bij een eindexamen. Ook heb ik gebruik gemaakt van Google Docs om te laten zien wat de leerlingen moesten doen. Omdat Anymeeting al een poll-mogelijkheid heeft heb ik geen gebruik gemaakt van Socrative.

Mijn ervaringen:

– Het is aardig om tekstverklaren eens op een andere manier te oefenen.
– Ik geef de voorkeur aan directere interactie met microfoon boven chat. Dat chatten was voor mij wel even wennen.
– Een goede voorbereiding is erg belangrijk.
– In de toekomst wil ik ook gebruik maken van de mogelijkheid om leerlingen hun scherm te laten delen.
– Ik ben nog op zoek naar andere interessante online tools die ik zou kunnen bij het online tekstverklaren. Als u nog interessante tools kunt, wilt u dan hieronder een reactie achter laten.
– Ik heb nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de sessie op te nemen.

Ik laat de leerlingen nog een korte vragenlijst invullen en ik kom nog terug op de resultaten.

Verslag Landelijke Studiedag Levende Talen

Afgelopen vrijdag ben ik naar de Landelijke Studiedag van Levende Talen in Utrecht geweest. Met zo’n 500 deelnemers was het een zeer goed bezochte dag. Na een inleiding door Erwin de Vries en Toon van de Ven, was het woord aan Joost Zwagerman. Hij liet ons zien dat je verhalen moet vertellen met behulp van verhalen. Begin vooral niet met het noemen van de schrijver, of het werk, maar vertel er een interessant verhaal omheen en maak leerlingen nieuwsgierig. Verder vertelde hij ons dat de kracht zit in het korte verhaal. Dat zou meer in het onderwijs moeten worden gebruikt. Na de voordracht van Joost Zwagerman trokken de belangstellenden naar de verschillende workshops. Ik zal een kort verslag geven van de workshops die ik heb bezocht.

Workshop 1: Doeltaal is voertaal

Vanwege de grote belangstelling werd de groep in twee groepen verdeeld. De workshop werd verzorgd door Johan Keijzer. Eerst werd aan de aanwezigen gevraagd of zij zelf de doeltaal in de les gebruikten. Iedereen heeft na de vakantie wel goede voornemens, maar na verloop van tijd zakt het toch weer een beetje in. Johan gaf een aantal praktische tips mee, zoals: zet een tijd bij het doeltaalgebruik (bijvoorbeeld de eerste 10 minuten gebruik ik de doeltaal), zorg dat het niveau van de taal iets boven het niveau van de leerlingen ligt (N+1), maak korte zinnen, verlaag het spreektempo, gebruik lichaamstaal, eenvoudige woorden en maak gebruik van redundantie. Help de leerlingen door kernwoorden op het bord te zetten, maak gebruik van chunks (bijvoorbeeld: Je voudrais om iets beleefd te vragen) en check ook of de leerlingen het begrepen hebben. Ook maakt Johan bij het aanpakken van spreekvaardigheid gebruik van het model van de volledige instructie, zoals ik dat eerder heb beschreven. Probeer ook altijd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Een leuke opdracht was om aan de leerlingen te vragen om hun mobiel erbij te pakken en om de laatste 3 SMS-berichten of ping-berichten te beschrijven in de doeltaal. Verder kwam in deze workshop de doeltaal = voertaal ladder aan bod die ontwikkeld is door Erik Kwakernaak en door enkele studenten. Er zijn een aantal fasen te onderscheiden:

1. Klassikale fasen
2. Zelfwerkzaamheidsfasen
3. Voor en na de eigenlijke les in het lokaal
4. Buiten het lokaal

Ik vond de optie wel interessant om ook bijvoorbeeld de vakgroepvergadering (gedeeltelijk) in het Frans te doen.

Workshop 2: Gespreksvaardigheid MVT met grote groepen

Deze workshop werd verzorgd door Mariëtte Zuijdgeest en Carel van der Burg. Bij Carel heb ik al eens een workshop bijgewoond over het oefenen van eindexamenteksten en ook deze workshop was weer zeer geslaagd. Aan het begin van de workshop werden er verschillende teams geformeerd. De docenten die dezelfde taal spraken werden bij elkaar gezet. De docenten kregen ieder een kaartje waarop vermeld moest worden: je naam, waarom je MVT-docent bent geworden, wat je nog wilt leren en wat je het liefst doet in je vrije tijd. Om beurten moest iedereen zich voorstellen. De andere groepsleden, moesten aantekening maken. Op deze manier is iedereen actief. De activerende didactiek staat goed beschreven in het ‘Basisboek Activerende didactiek en samenwerkend leren‘.

Andere werkvormen die aan bod kwamen waren het overhoren van woordjes (elke leerling schrijft 7 woordjes op en overhoort 3 andere leerlingen en zet een kruisje bij goed of fout.) Een laatste opdracht die aan bod kwam was rug aan rug. Een aantal docenten kreeg een tekening van een huis en de andere leerlingen moesten het huis natekenen. Ook leuk trouwens om bij personen te doen. Een laatste vorm die wel goed werkt is: Wandel, wissel uit. Daarbij krijgen de leerlingen een opdracht. Vervolgens lopen de leerlingen door het lokaal en op het teken van de docent zoeken de leerlingen een maatje en voeren ze de opdracht uit. Daarna eventueel de stappen herhalen. Ik vond het een zeer geslaagde workshop.

Workshop 3: (Technische) leesproblemen in het Frans

Dit was de laatste workshop op het programma en hij werd verzorgd door Ans van Berkel, expert op het gebied van dyslexie. In deze workshop ging Ans van Berkel in op twee toetsen die worden gebruikt om de technische leesvaardigheid van Frans en Engels te toetsen. Na onderzoek is gebleken dat deze testen niet goed zijn. Ans ontwikkelde een toets die gebaseerd is op leenwoorden (zoals garage, croissant, etc.) die de technische leesvaardigheid beter kan checken. Wanneer u geïnteresseerd bent in het gebruik van deze toets, dan kunt u deze downloaden op de site van Ans: http://www.dyslexie-en-vt.org/index.php/frans U wordt vriendelijk verzocht om de resultaten van de toets terug te koppelen naar Ans. In de workshop werd eveneens aandacht geschonken aan http://www.lextutor.ca/  een handige website waar u frequentielijsten kunt vinden van het Frans: http://www.lextutor.ca/freq/lists_download/. Tevens kunt u bekijken uit wat voor soort woorden een tekst is opgebouwd: http://www.lextutor.ca/freq/lists_download/

Ik wil uit de workshop nog een aantal zaken uitlichten:

1) Een handige uitspraakregel: De laatste medeklinker spreek je uit, als de letter e het woord besluit.

2) Voor het leren spellen in het Frans heeft Ans een serie Opstapboeken ontwikkeld, die u hier kunt bestellen.

3) Ans wees ons tijdens de workshop op het feit dat tijdens een mondelinge overhoring vaak getoetst wordt op de schriftelijk. Dit is inderdaad iets om op te letten. Ze wees op http://www.wrts.nl  waarbij er ook de mogelijkheid is om de luistervaardigheid te trainen. Kies bij ‘Overhoren’ – ‘Spelling’ . Ga nu naar beneden en kies ‘De vraag niet laten zien (luistertoets)’. Op deze manier moet een leerling verstaan wat er wordt gezegd. Een handige tip!

Al met al was het een zeer geslaagde dag en het is ook altijd leuk om weer eens een aantal collega’s te ontmoeten.

 

Yes/No-Test voor het testen van vocabulairekennis

Wanneer u de vocabulairekennis van uzelf of van uw leerlingen wilt testen, dan kunt u voor Frans gebruik maken van de Yes/No-test. De toets bestaat uit 60 items, dus deze kan relatief snel worden uitgevoerd. Je moet aangeven of je het woord (globaal) denkt te kennen. Om te voorkomen dat je in je streven naar een hoge score heel veel woorden aanklikt zijn er een aantal ‘onzinwoorden’ toegevoegd, die de score negatief beïnvloeden. Er is een toets voor de eerste 1000 (0-1000) meest voorkomende woorden in het Frans en er is een toets voor de tweede 1000 (1000-2000) meest voorkomende woorden. Een handige manier om er achter te komen waar de leemtes liggen en om deze vervolgens bij te spijkeren. Om een tekst goed te begrijpen moet men 90 tot 95% van de woorden kennen.

Paris Ligne 2: Ontdek Parijs met de metro!

Op deze site kunt u virtueel een reis maken met de metro in Parijs. Onder de grond krijgt u informatie over de naam van het station en eenmaal buiten kunt u de omgeving verkennen aan de hand van een aantal tips. Let op: Deze site is tijdelijk ‘under construction, omdat Kennisnet is gestopt met de websitemaker. Zodra de nieuwe link bekend is, vermeld ik deze natuurlijk.

“Wat veel mensen niet weten, is dat je ondergronds net zo goed ontdekkingen kunt doen. Veel stations hebben namen die op het eerste gezicht niet interessant zijn, maar als je er eens goed naar gaat kijken, heeft elke naam en elk station een eigen verhaal.”
De tips bovengronds zijn met name gericht op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De site is daarom ook goed te gebruiken in bovenbouwlessen over bijvoorbeeld de Franse geschiedenis of Parijs. Zeker een bezoekje waard!

De site is gemaakt door Eline Westra en door Marlies Vording, leerlingen aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden. Eline is ook de leerling die de internationale vertaalwedstrijd heeft gewonnen die door de Europse Commissie is georganiseerd.

[Bron: http://www.parisligne2.tk]

 

 

 

Le Petit Prince animé

Na lange tijd weer eens een bericht. In de vakantie houd ik in het algemeen aan een weblog stilte, maar na de vakantie was het snel weer ontzettend druk, vandaar dat het lange tijd stil is geweest op dit weblog. Dan volgt dan mijn eerste nieuwe bericht in het nieuwe jaar. Via Google alerts werd ik geattendeerd op een weblog voor de Franse taal: A la française … Op dit weblog trof ik een leuk filmpje aan over de Petit Prince. Het gaat uit van het normale boek, alleen wordt op een leuke manier het verhaal ‘levend’ gemaakt.

Le Petit Prince chapitre 1

[Bron: https://geudensherman.wordpress.com/2010/12/30/le-petit-prince/ ]

Leestip: Actief met didactiek

Onlangs heb ik het boek “Actief met taal” aangeschaft via bol.com. Hieronder volgt een korte beschrijving:

Taalmethodes bieden vaak kant-en-klare lessen waarmee docenten efficiënt en verantwoord aan de leerdoelen kunnen werken. Toch blijven docenten behoefte hebben aan werkvormen die ze in kunnen zetten om te reageren op wat er in de klas gebeurt. Hoe kun je die woordenlijst nog een keer de revue laten passeren? Hoe kun je een ingeslapen klas voor het resterende half uur weer oppeppen? Hoe zet je je leerlingen of cursisten wat actiever aan het werk met die leesopdracht? In Actief met taal bieden de auteurs ruim zestig verschillende werkvormen aan die als inspiratiebron voor de (aspirant) taaldocent kunnen dienen. De werkvormen zijn gegroepeerd en voorzien van labels die de vaardigheid, het taalniveau waarop je de werkvorm kunt gebruiken, en de groeperingsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm gemakkelijk te vinden is. Ook worden variatiemogelijkheden en didactische tips gegeven. Met Actief met taal kan iedere taaldocent â€“ beginnend of ervaren en in welke moderne taal dan ook – zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs leuker, dynamischer of efficiënter te maken.

Ik moet zeggen dat het erg praktische tips biedt bij de verschillende vaardigheden. Het gaat daarbij uit van het ERK en van de oefeningentypologie van Neuner. Tevens is bij het boek een website beschikbaar waar je benodigde werkbladen kunt downloaden.

Weblog: Je dis, tu dis, il dit, nous disons …

Vandaag heb ik toevallig een nieuw weblog ontdekt: Je dis, tu dis, il dit, nous disons … De maakster van het weblog legt uit waarom ze het heeft opgezet:

Parce que ce n’est pas toujours facile de tout comprendre dans une langue étrangère.
Parce qu’on ne vit pas forcément dans le pays dont on veut parler la langue.
Parce que j’aime écouter comment les gens parlent.
Parce que j’aime ma langue maternelle.
Parce que j’aime les expressions de toutes sortes.
Parce que j’aime les mots.
Pour les partager avec vous.
Parce que j’aime les gens qui apprennent une autre langue.

Alors ici, vous trouverez des mots écrits, dits, entendus et transcrits pour mieux les comprendre.
Des petits détails sur le français comme on le parle et l’écrit.
Le prolongement de France Bienvenue, le site que j’ai démarré en 2009 avec un groupe d’étudiants de Marseille.
Le tout, en fonction de ce que j’entends… et du temps dont je dispose !
Anne
anne.ghanassia [ ] gmail.com


De maakster heeft in samenwerking met een aantal studenten al een heel interessant weblog: http://www.france-bienvenue.fr/ Volgens haar is dit het logische vervolg op dit eveneens interessante weblog.

Opdracht bij La coupe du monde: Allez la France!

Gisteren ben ik aan de slag gegaan met het maken van een aantal opdrachten bij de parodie op de clip van Stromae: Allez la F… van La Fille du Voisin. Uiteindelijk heb ik rondom het thema “la coupe du monde” en de rol van Frankrijk een viertal opdrachten gemaakt.

A. Leesvaardigheid: les confessions de Zahia: een artikel waarbij belangrijke woorden door elkaar zijn gehusseld. Dit is één van de functies van ZARB.
B. Luistervaardigheid: een texte à trous bij de parodie “Allez la F … van La Fille du Voisin. Ook dit kan heel eenvoudig met ZARB gedaan worden.
C. Vocabulaire: een kruiswoordraadsel, eveneens gemaakt met ZARB, waarbij een aantal woorden uit de parodie worden omschreven.
D. Leesvaardigheid: Leerlingen moeten 6 omschrijvingen van de 6 personen die in de parodie aan bod komen linken aan de bijbehorende foto.

Eveneens is een correctievoorschrift bijgevoegd. Hieronder kunt u de opdracht bekijken en downloaden. De bijbehorende clip kunt u hieronder bekijken.

La Coupe Du Monde – Allez La France – Opdracht

La fille du voisin – Allez la France