Tagarchief: blendedlearning

Studiewijzer 2.0


Na deze week begint de zomervakantie. De laatste week is de afrondende week en deze is bij uitstek geschikt voor de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Zo heb ik de studiewijzers voor havo 4 en 5 reeds gemaakt. De studiewijzer is een mooi voorbeeld van blended learning: een aantal opgaven wordt gemaakt in het boek en een aantal wordt gemaakt in de ELO (N@TSCHOOL). Wat nieuw is dat ik aan de studiewijzers van havo 4 en 5 voor volgend jaar ook een QR-code aan de studiewijzer heb toegevoegd. Door deze QR-code te scannen met de mobiele telefoon hebben leerlingen direct toegang tot 2 zaken, namelijk het overzicht van de SE toetsstof en een heel erg vereenvoudigde weergave van de studiewijzer. Samengevat zijn de digitale componenten de volgende:

  • Een deel van de oefeningen uit het boek wordt digitaal gemaakt. (Hot Potatoes oefeningen geëxporteerd als SCORM 1.2 en geïmporteerd in N@TSCHOOL met mogelijkheid van huiswerkcontrole door de docent)
  • Een digitale D-toets: deze wordt gemaakt aan het einde van de periode in het computerlokaal en eventueel thuis afgemaakt. (Wederom gemaakt met Hot Potatoes.)
  • Algemene informatie: leerlingen vinden hier: een overzicht van de SE toetsstof, handelingsdelen, mogelijkheid om online werkwoorden te oefenen en andere relevante zaken voor de betreffende periode. (Gemaakt met Exelearning)
  • Extra oefeningen bij de periode gemaakt met Exelearning en geïmporteerd als SCORM 1.2 in N@TSCHOOL.
  • Een QR-code die toegang geeft tot een mobiele site met daarop: een overzicht van de SE toetsstof voor die periode en een vereenvoudigde weergave van de studiewijzer.

Ik heb van beide studiewijzers een exemplaar toegevoegd:

Studiewijzer HV 4 Periode 1

Studiewijzer HV 5 Periode 1

Advertenties