Tagarchief: frans

Verslag Ideeëndag Frans in Eindhoven

Afgelopen zaterdag heeft de Ideeëndag Frans plaatsgevonden in Eindhoven op het Christiaan Huygens College, locatie Olympia. De didactiekommissie wil zich in verschillende plaatsen in Nederland laten zien en dit maal was het Zuiden aan de beurt. Het aantal deelnemers was overweldigend, wat maar weer laat zien dat er echt behoefte is aan praktische workshops. Er was gerekend op zo’n 30 deelnemers, maar uiteindelijk bleek het het dubbele aantal te zijn, waardoor er een beetje moest worden geschoven met de workshops. Hieronder volgt een kort verslag van de verschillende workshops:

Workshop 1: Hoe maak je een webquest, door Claudia Gasbarre

In deze workshop kwam het maken van een webquest aan bod waarbij werd ingegaan op een aantal zaken waaraan een webquest moet voldoen. De webquest is oorspronkelijk afkomstig van Bernie Dodge en hij beseert zich daarbij op de leertheoriën van Marzano. Iedere webquest bestaat uit 7 onderdelen die elkaar in een vaste indeling en volgorde opvolgen. Meer informatie over deze 7 onderdelen vindt u hier.

Workshop 2: Hoe gebruik ik het  smartbord, door Martin de Fockert en Paul Baaijens

In deze workshop kwam het gebruik van het digibord aan bod. Martin de Fockert ( op Twitter bekend onder de naam @MdeFockert) begon met een algemene inleiding. Martin werd bijgestaan door Paul Baaijens (@PaulBaaijens), eveneens smartbord trainer. Martin liet ons zien dat het digibord vaak massaal de school wordt ingereden en dat de docenten het daarna maar moeten uitzoeken. Digiborden worden vaak op de oude manier (dus als een oud krijtbord) gebruikt en dat is zonde. Na zijn korte inleiding nam Paul Baaijens het over. Hij liet ons zien hoe je het digibord voor de verschillende vaardigheden kunt inzetten: voor leesvaardigheid (je kunt de tekst op het digibord markeren), voor luistervaardigheid (op YouTube is ontzettend veel te vinden), voor spreekvaardigheid (met behulp van een plaatje kun je spreekvaardigheid oefenen, maar ook voor grammatica. Bekijk bijvoorbeeld het volgende lied over het werkwoord ‘aller’.

Le Verbe Aller

Ook het filmpje van het Croix Rouge was hilarisch.

Croix-Rouge : journ̩es nationales 2003/2004 РA. Karembeu

Ook wees Paul ons op een site van een juf uit het basisonderwijs met tal van interessante links.

Naast de vaardigheden kan het digibord ook gebruikt worden voor verlengde instructie voor zwakkere leerlingen of voor een extra opdracht voor zeer goede leerlingen. Ook liet hij ons zien hoe je Parijs in de klas kunt halen met deze site. Je kunt een virtuele wandeling door Parijs maken en allerlei bekende bezienswaardigheden bekijken.

Ook liet Paul ons een paar tips zien voor het verbergen en onthullen van informatie. Dit kan op een viertal manieren:

1. Wissen (Ga met een witte kleur over wat je hebt geschreven heen en gum het daarna uit.)
2. Blok eroverheen (Lijkt me voor zich spreken)
3. Antwoord kleuren (Hierbij werk je met voor en achtergronden en zorg je ervoor dat de
letters die zichtbaar moeten zijn wit zijn en op de voorgrond staan.)
4. Schaduw scherm (Een scherm waarmee je informatie of een plaatje kunt verbergen.)

Dit zijn allemaal manieren om het voor de leerlingen interessanter te maken en om ze op deze manier bij de les te houden. Tenslotte nam Martin nog even het woord en daarbij kwam onder andere het boek ’21 Century Skills’ voorbij van Charles Fadel en Bernie Trilling voor iederen die zich wil verdiepen in deze materie. Goos Hofland wees de deelnemers ook nog op het boek ‘Handboek Digibord en Didactiek’ dat ik overigens zelf ook zeer kan aanbevelen.

Ik ben wel bekend met de meeste mogelijkheden van de digibordsoftware, maar ik heb toch weer een aantal interessante dingen gezien.

Workshop 3: Rien à déclarer, verzorgd door Heleen Jansen en Laura Fontijne

In deze workshop lieten Heleen Jansen en Laura Fontijne ons zien hoe je een film kunt didactiseren. Zij hebben daarbij gekozen voor de film ‘Rien à déclarer’ en zij wilden graag gebruik maken van een film die zowel voor  de onderbouw van het vmbo als voor havo en vwo geschikt is. Heleen liet ook duidelijk haar liefde blijken voor het vmbo en dat dit soort dingen daar ook heel goed te doen zijn. De fragmenten die ze ons lieten zien waren echt hilarisch en in onze map zat een CD-rom met alle fiches pédagogiques, geschikt voor verschillende ERK niveaus. Een belangrijke component in de aanpak was ook het laten voorspellen van de film door de leerlingen. Het was een zéér geslaagde workshop. Bovendien krijgen alle deelnemers van deze studiedag de film toegezonden, wat wil je nog meer.

Al met al was het een zeer geslaagde dag en het is natuurlijk ook altijd leuk om met collega’s van andere scholen te spreken.

Advertenties

Orthographe recommandee: nieuwe Franse spelling

Middels deze site worden de wijzigingen in de schrijfwijze van een aantal woorden  weergegeven. Wat er bijvoorbeeld verandert is de toevoeging van het koppelteken (trait d’union) bij de samengestelde getallen. Zo verandert ‘vingt et un’ in ‘vingt-et-un’. Andere wijzigingen treft u hier aan. Bedankt Mirjam voor de tip! Een interessante discussie die nu ontstaat: gaat u dit ook aan uw leerlingen leren. Laat uw reactie hieronder achter.

De tapijten van Bayeux: animatie

Leerlingen vragen zich wel eens af hoe het komt dat er in het Engels zoveel woorden voorkomen die afgeleid zijn van het Frans (sommige studies zeggen zo’n 40 %). Het rare, maar ware antwoord op deze vraag: dankzij de Noormannen. Nadat de Vikingen het noorden van Frankrijk hadden geplunderd vestigden ze zich in wat nu Normandië (land van de Noormannen) heet en namen ze de Franse taal en cultuur over. Dit kwam natuurlijk doordat ze alle lange tijd van huis waren en het op hun schepen moesten stellen zonder al het vrouwelijk schoon. Het is Guillaume le Conquérant (William the Conqueror, Willem de Veroveraar) geweest die vervolgens Engeland binnenviel en de slag bij Hastings (1066) won. Zo werd het Frans de daarop volgende 200 jaar (tot aan de 100-jarige Oorlog) de belangrijkste taal van het hof en van de elite in Engeland. Deze slag bij Hasting vindt u afgebeeld in de onderstaande animatie. Voor verdere informatie raad ik u ook deze link aan. Asterix en de Noormannen is natuurlijk ook een goed naslagwerk.

[Bron: http://www.freetech4teachers.com/2009/10/bayeux-tapestry-animated.html ]

Kleine wijziging Verbuga.eu

Misschien is het u niet eens opgevallen, maar er heeft een kleine wijziging op de site verbuga.eu plaatsgevonden. U kunt vanaf nu de Nederlandse vertaling zien van de werkwoordsvorm die u moet vertalen. Dit gebeurt als je browser-voorkeurtaal is ingesteld op Nederlands. Deze instelling zit bij elke browser weer ergens anders verstopt.  In Firefox bij ‘extra-opties-inhoud-talen’ en bij IE vind je deze optie bij  ‘Internetopties-talen’. Meestal staat deze instelling al goed.

Verder heb ik e-mail contact gehad met de makers van de site: Annette de Bruin (docente Frans) en
Jan Kuiken (ontwikkelaar) en ze hebben me ook laten weten welke technieken zijn gebruikt om de site te maken. Zie hieronder:

Beste Antoine

Allereerst ten zeerste bedankt voor de aandacht die u schenkt aan onze website (zelfs inclusief instructie-video)
Het is vanzelfsprekend altijd zeer leuk dat, wanneer je een website maakt, deze dan ook aandacht/bezoek krijgt !

We zijn daarom ook graag bereid om een kleine toelichting te geven op de gebruikte techniek.

De site is in zijn geheel ontwikkeld in Java!
Echter met behulp van de zgn. GoogleWebToolkit (http://code.google.com/intl/nl/webtoolkit/
wordt er vanuit de java-code voor het client-gedeelte javascript gegenereerd die gebruik maakt van AJAX technieken.
Het server-gedeelte is puur java en draait op een Tomcat-applicatie server. (met een klein database-je)

Overigens zijn we nog zeker niet uitontwikkeld met de site:
Vanaf gisteren worden de ‘vragen’ ook getoond in Nederlandse vertaling (mits de browser op Nederlands is ingesteld).
We werken nu aan de mogelijkheid om de gebruiker meer invloed te geven op de volgorde van de ‘vragen’. (o.a. de optie om een ‘rijtje’ in volgorde te oefenen..je,tu,il,nous….)
In de toekomst willen we o.a. meer expliciete ‘Nederlands-Frans’-oefeningen aanbieden  en ook ‘context’-oefeningen.

Met vriendelijk groeten

Annette de Bruin (docente Frans)
Jan Kuiken (ontwikkelaar)

Ça roule: Dé beginnerscursus Frans voor volwassenen!

In ca 15 lesuren leren uw cursisten zich redden in het Frans voor op vakantie- of zakenreis.

Het lesboek bestaat uit 8 hoofdstukken:

 • Ontmoeting
 • Onderdak
 • Onderweg
 • Een praatje maken
 • De weg vragen
 • Boodschappen doen
 • Inlichtingen vragen
 • Onverwachte/ongewenste situaties 

De opbouw per hoofdstuk:

 • Voorbeeldgesprekjes (op cd en op papier) + oefeningen
 • Grammatica + oefeningen
 • Woordenlijst 

Verkrijgbaar in setjes van 15 lesboekjes + cd

Gratis proefkatern van hoofdstuk 3  

Vragen/bestellingen:

Trynke van Dokkumburg: t.van.dokkumburg#lombok.nl

Sectie Frans Levende Talen