Tagarchief: kennisnet

Kennisnet: Hoe gebruikt u ICT in de les?

Kennisnet is op zoek naar docenten in het PO, VO, SBO of MBO die willen laten zien hoe zij in de les gebruik maken van ICT.

Met een door u zelf gemaakte videofilm hoopt men dmv onderzoek in het komend halfjaar inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot het didactisch ict-gebruik in onderwijsinstellingen: Welke inzet levert gemak genot gewin op? Een onderzoeks-bureau van de Universiteiten van Twente en Gent zal de opnames gaan beoordelen. Het ingediende videofilmpje zal slechts gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden en niet zonder voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt. Door u deelname aan dit project doet u als docent vele collega’s in Nederland een groot plezier. De resultaten van het onderzoek worden in juni 2013 gepresenteerd. We hopen dat er zo’n 500 docenten in heel Nederland aan het onderzoek zullen deelnemen. Denk niet dat alleen de pareltjes tellen. Juist met hele eenvoudige ict-toepassingen kunt u ons al helpen.

Waarom zou u meedoen ?

Per goedgekeurde aanvraag ontvangt u een videocamera. U mag daar als dank een jaar lang gebruik maken. Indien u zich heeft aangemeld voor 5 november wordt deze camera op 13 november op uw school afgegeven.

U krijgt een online gebruiksaanwijzing en een korte instructiefilm wat u daarna kunt gaan doen.

In de periode van 12 november tot 30 november kan er gefilmd worden in de klas en hoort u hoe u de film naar kennisnet kunt sturen/ uploaden.

Planning:

Deadline mailen aanvraag                                    

5 november 2012 10.00uur

Bekendmaking voorgeschreven script              

12 november 2012

Bezorging camera‟s                                             

13 november 2012

Deadline inleveren filmpjes en beantwoorden van enkele vragen

30 november 2012

Eerste resultaten onderzoek                                     

juni 2013

Hoe kan ik mij aanmelden ?

QLICT is een bedrijf dat voor 1200 scholen in Nederland de netwerken beheert.

Daarnaast ondersteunen zij het onderwijs dmv trainingen ( zie ook www.qlict.nl )

Kennisnet heeft QLICT gevraagd om ondersteuning te bieden bij het zoeken naar video-voorbeelden van het gebruik van ICT in de praktijk. 

U kunt zich meteen via deze link aanmelden: 

http://regelingen.kennisnet.nl/overzicht-regelingen/pas-toe-en-leg-uit/qlict-aanmeldformulier-pas-toe-en-leg-uit/

U ontvangt dan binnenkort nadere informatie.

 

Heeft u vragen of misschien onderwijsinhoudelijke ondersteuning nodig ?

 

Neemt u gerust contact op met:

 

Henk van Gils

consultant/ trainer bij QLICT:

h.vangils@qlict.nl

0633956020

http://www.qlictacademie.nl/academie

Publicatie Kennisnet: Het leren van moderne vreemde talen

Er is een interessante publicatie verschenen van Kennisnet, namelijk het leren van moderne vreemde talen. Misschien zijn er onder u een aantal docenten die de publicatie: “Auto’s met ovale wielen” kennen. Dat bevat een referentiekader voor het bepalen van de meerwaarde van ICT in het talenonderwijs, gebaseerd op een model van tweede-taalverwerving waarin de laatste inzichten uit de taalverwervingstheorie zijn verwerkt. Ik vind dat deze publicatie daar goed op aansluit.

Het leren van moderne vreemde talen

Februari 2010
Hoe kies, beoordeel of maak je digitaal leermateriaal waar leerlingen daadwerkelijk van leren? Dat is de hoofdvraag van deze publicatie, die zich specifiek richt op het leren van moderne vreemde talen. De vraag wat leerzaam digitaal leermateriaal is en hoe je het herkent uit het almaar groeiende aanbod, is momenteel één van de belangrijkste vragen waar leraren die ict willen inzetten in hun onderwijs voor staan. De leerzaamheid van elk soort materiaal zit hem in de manier waarop je het gebruikt. En om te weten hoe je materiaal gebruikt, zul je moeten weten hoe leerlingen het beste leren. Voor leraren moderne vreemde talen levert dit boekje een schat aan informatie die helpt bij het kiezen van leermateriaal. Maar ook voor leraren in andere vakken maakt het heel concreet hoe belangrijk didactische kennis is voor effectief ict-gebruik.

Download: Het leren van moderne vreemde talen

Open leermaterialenbank voor voortgezet onderwijs

Het onderstaande bericht trof ik aan op kennisnet:

Vanaf 1 oktober is het landelijk zoekportaal voor open leermateriaal een feit. Op vo-content.nl kunnen docenten en leerlingen vrij te gebruiken leermateriaal vinden. Er kan gezocht worden op schoolsoort, vak, leerjaar en trefwoorden.

De bank is een initiatief van de VO-raad. “Maar de bank was er niet gekomen zonder de ondersteuning van Kennisnet”, geeft Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad aan. “Voor de doorgroei van de bank is de samenwerking met Wikiwijs een belangrijke basis. De afspraken voor die samenwerking zijn gemaakt.”

Een keur aan collectie-aanbieders vult de leermaterialenbank. Dit zijn docenten, scholengroepen, vakontwikkelgroepen en gesubsidieerde initiatieven voor leermateriaal ontwikkeling. SLO, de landelijke stichting voor leerplanontwikkeling, bewaakt in opdracht van de VO-raad, de kwaliteit van het materiaal dat in de bank wordt geplaatst. Ze gaat zorgen voor een certificeringssysteem van collectieaanbieders. Daarnaast reflecteren groepen gebruikers op het materiaal en kunnen bezoekers van de bank door een klik met de muis het materiaal waarderen.

Het is niet de bedoeling dat scholen vanaf nu al hun leerboeken op de brandstapel gooien. Door de bank ontstaat er voor scholen de mogelijkheid een afgewogen leermaterialenmix te realiseren door naast elkaar gebruik te maken van open materiaal en commercieel materiaal, boekmateriaal en digitaal materiaal. Voor docenten is er iets te kiezen. Variëteit in leermateriaal is inspirerend voor de leerling, stimuleert talentontwikkeling van leerlingen en sluit aan bij de wens van de samenleving om ict een plaats te geven in de klas.

Dit is in mijn ogen de kant die we moeten opgaan. Voor N@TSCHOOL hebben we een bovenschoolse map, waarin scholen materiaal kunnen plaatsen, zodat ook andere scholen hier gebruik van kunnen maken. Het is natuurlijk nog interessanter als er een plaats is waar alle docenten in Nederland hun materiaal kunnen plaatsen. Om toegang te krijgen tot de content moet je beschikken over een Entree-account, dat je gratis kunt aanmaken als je er nog geen hebt. Ik heb een pakketje gedownload en in N@TSCHOOL geplaatst en het ziet er keurig uit. In combinatie met de ontwikkelingen rondom de Lesbank.nl (waar je online digitaal lesmateriaal kunt maken) biedt deze leermiddelenmaterialenbank vele mogelijkheden.