Good Practice Day Talen: 27 januari 2012

De Sectie Nascholing Talen van het ICLON (Universiteit Leiden) organiseert voor de twaalfde keer een Good Practice Day Talen. Het centrale thema is Goed, beter, best talenonderwijs.

De Good Practice Day Talen is na 12 jaar nog steeds dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaarvakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs verzorgen workshops, wisselen ervaringen uitmet de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak.
Deze nascholingsdag is bestemd voor docenten Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans en biedt een dagvullend programma waarbij een keuze kan worden gemaakt uit een gevarieerd aanbod van workshops.

Pieter Steinz verzorgt de opening met een lezing over Macbeth en andere literaire helden.

Plaats en tijd: vrijdag 27 januari 2012 van 9.30 tot 17.00 uur.

Ontvangst en openingslezing in het Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10 te Leiden (tegenover station Leiden Centraal). Na de openingslezing zal het programma worden voortgezet in het naastgelegen Pieter de la Courtgebouw.

Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 250,00 inclusief lunch en nascholingscertificaat.

Bij inschrijving voor 23 december 2011 geldt een reductie van € 15,00.

Dagprogramma:

09.30: ontvangst
10.00: plenaire opening: lezing Pieter Steinz
10.30: pauze en informatiemarkt
11.15: workshopronde 1
12.30: lunchpauze en informatiemarkt
13.30: workshopronde 2
14.45: pauze en informatiemarkt
15.15: workshopronde 3
16.30: uitreiking certificaten, borrel en informatiemarkt

Contact:     drs. Wibo van der Es en dr. Ad van der Logt, Lerarenopleiders en nascholers ICLON: iclonns@iclon.leidenuniv.nl.

Ga naar www.iclon.nl/gpdtalen voor inschrijving en meer informatie.

 

Verslag OMO-ICTO dag in Tilburg

Afgelopen donderdag vond in Tilburg de OMO-ICTO dag plaats op 2College in Tilburg. Dit was al weer de 5e keer dat deze dag werd georganiseerd. In het begin was de OMO-ICTO dag nog de dag van N@TSCHOOL gebruikers, maar in de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Zo heeft OMO N@TSCHOOL als standaard voor OMO-scholen losgelaten en hebben andere ELO’s hun intrede gedaan. Ook andere zaken zoals digiborden, digitaal toetsen, web 2.0 etc. zijn terug te vinden op de OMO-ICTO dag. In de begindagen was deze dag alleen toegankelijk voor OMO-scholen, maar dit jaar stond hij ook open voor niet-OMO scholen en voor studenten aan de lerarenopleidingen. Voor Antonie van der Staak, één van de belangrijke kartrekkers van deze dag, was het de laatste keer was dat hij deze dag mee op poten zet, omdat hij gaat genieten van zijn FPU. Hieronder volgt een koprt verslag van de workshops die ik heb bezocht.

Workshop 1: Digitaal toetsen in 2015: Alard Bijlsma

De Rode Planeet is nog het best bekend van het programma Wintoets, waarmee u digitale, maar ook gewoon papieren toetsen kunt maken. Het klaslokaal zat afgeladen vol. In zijn workshop, sprak Alard over Quizplanet, waarmee docenten op laagdrempelige wijze zelf eenvoudige toetsen kunnen maken. Ook sprak Alard over RTTI. RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsonwikkeling. [Bron: http://rtti.nl/ ] Binnenkort krijgen we een studiemiddag over RTTI, dus dat lijkt me zeker nuttig in combinatie met Wintoets.

Ook liet Alard ons zien dat het mogelijk is om een PDF bestand in te bouwen in een Wintoets. Dit is ook zeker interessant voor de talen, denk bijvoorbeeld aan leesvaardigheid. Begin 2012 komt er een koppeling tussen Wintoets en de Quayn Portale. Resultaten, die voorheen alleen met de Analyse-tool van Wintoets kunnen worden bekeken, kunnen dan ook online worden bekeken. Ook aan de verdere integratie van Wintoets / Quayn staat op de rol. Het mooie hiervan is dat het platformonafhankelijk is. Het is nu al mogelijk om Wintoetsen die zijn geëxporteerd als SCORM pakketten te importeren in Magister en dat werkt goed. Alard gelooft dat toetsen op papier gewoon blijven bestaan naast digitale toetsen. Eveneens wees Alard ons op het gebruik van scrapkaarten om toetsen af te nemen en met behulp van een scanner snel te laten nakijken. In zijn bijeenkomst kwam verder het boektweepuntnul aan bod, een coproductie van 125 auteurs, waarin 125 social media toepassingen voorbij komen.

Workshop 2: Zoeken en arrangeren van digitaal lesmateriaal: Rudi Mur

Deze workshop werd verzorgd door Rudi Mur van Danaë, een organisatie die vernieuwingen in het onderwijs op scholen begeleidt. Rudi liet ons zien dat er naast Google nog andere bronnen zijn waar men (digitaal) lesmateriaal kan vinden. Zo noemde hij: Davindi en zoeken.nl het voordeel van zoeken.nl is dat je met behulp van meerder zoekmachines zoekt en dat je aan de rechterkant vervolgens op onderwerp kunt verder zoeken. Een handige tool die Rudi ons liet zien is socrative.com  waarmee je leerlingen kunt laten reageren om op deze manier de interactiviteit te verhogen. Verder was er aandacht voor een aantal auteurstools, waarmee docenten zelf digitaal lesmateriaal kunnen arrangeren, zoals: Lesbank, Wikiwijs, Smartbuilder, Ilias, Silverpoint (hoort bij N@TSCHOOL), Exelearning en Hot Potatoes.

Workshop 3: Didactiek en ICT: Ronald Moes

In deze workshop werd bekeken hoe je ervoor kunt zorgen dat ICT een meerwaarde heeft in het onderwijs. Vaak wordt de volgende volgorde gehanteerd: we hebben een digibord – Wat gaan we er nu mee doen? Het TPACK model gaat juist uit van het feit dat een goede leraar juist didactiek (P) en vakinhoud (C = Content) weet te combineren. Pas daarna moet je gaan kijken hoe de inzet van ICT een meerwaarde kan bieden. Meer informatie over het TPACK-model vind je hier.

Verder kwam in deze workshop de taxonomie van Bloom aan bod. Vaak komen in een les alleen maar de onderste treden aan bod van de piramide. Wanneer juist bovenaan wordt begonnen, worden leerlingen gedwongen om ook de onderliggende treden te beheersen. Een praktisch voorbeeld: Wanneer je leerlingen in groepjes aan een brief laat werken die ze naar Frankrijk sturen, komt het maken van zinnen aan bod (synthesis), maar moeten ze zich ook woorden / chunks herinneren die ze daarvoor nodig hebben (knowledge).

De dag werd afgesloten met een loterij en ik was de gelukkige winnaar van een iTunes bon. Andere Varendonck collega’s wisten ook de nodige prijzen in de wacht te slepen, waaronder een iPad2 en een laptop van Dell. Al met al was het een zeer geslaagde dag.

 

Verslag Landelijke Studiedag Levende Talen

Afgelopen vrijdag ben ik naar de Landelijke Studiedag van Levende Talen in Utrecht geweest. Met zo’n 500 deelnemers was het een zeer goed bezochte dag. Na een inleiding door Erwin de Vries en Toon van de Ven, was het woord aan Joost Zwagerman. Hij liet ons zien dat je verhalen moet vertellen met behulp van verhalen. Begin vooral niet met het noemen van de schrijver, of het werk, maar vertel er een interessant verhaal omheen en maak leerlingen nieuwsgierig. Verder vertelde hij ons dat de kracht zit in het korte verhaal. Dat zou meer in het onderwijs moeten worden gebruikt. Na de voordracht van Joost Zwagerman trokken de belangstellenden naar de verschillende workshops. Ik zal een kort verslag geven van de workshops die ik heb bezocht.

Workshop 1: Doeltaal is voertaal

Vanwege de grote belangstelling werd de groep in twee groepen verdeeld. De workshop werd verzorgd door Johan Keijzer. Eerst werd aan de aanwezigen gevraagd of zij zelf de doeltaal in de les gebruikten. Iedereen heeft na de vakantie wel goede voornemens, maar na verloop van tijd zakt het toch weer een beetje in. Johan gaf een aantal praktische tips mee, zoals: zet een tijd bij het doeltaalgebruik (bijvoorbeeld de eerste 10 minuten gebruik ik de doeltaal), zorg dat het niveau van de taal iets boven het niveau van de leerlingen ligt (N+1), maak korte zinnen, verlaag het spreektempo, gebruik lichaamstaal, eenvoudige woorden en maak gebruik van redundantie. Help de leerlingen door kernwoorden op het bord te zetten, maak gebruik van chunks (bijvoorbeeld: Je voudrais om iets beleefd te vragen) en check ook of de leerlingen het begrepen hebben. Ook maakt Johan bij het aanpakken van spreekvaardigheid gebruik van het model van de volledige instructie, zoals ik dat eerder heb beschreven. Probeer ook altijd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Een leuke opdracht was om aan de leerlingen te vragen om hun mobiel erbij te pakken en om de laatste 3 SMS-berichten of ping-berichten te beschrijven in de doeltaal. Verder kwam in deze workshop de doeltaal = voertaal ladder aan bod die ontwikkeld is door Erik Kwakernaak en door enkele studenten. Er zijn een aantal fasen te onderscheiden:

1. Klassikale fasen
2. Zelfwerkzaamheidsfasen
3. Voor en na de eigenlijke les in het lokaal
4. Buiten het lokaal

Ik vond de optie wel interessant om ook bijvoorbeeld de vakgroepvergadering (gedeeltelijk) in het Frans te doen.

Workshop 2: Gespreksvaardigheid MVT met grote groepen

Deze workshop werd verzorgd door Mariëtte Zuijdgeest en Carel van der Burg. Bij Carel heb ik al eens een workshop bijgewoond over het oefenen van eindexamenteksten en ook deze workshop was weer zeer geslaagd. Aan het begin van de workshop werden er verschillende teams geformeerd. De docenten die dezelfde taal spraken werden bij elkaar gezet. De docenten kregen ieder een kaartje waarop vermeld moest worden: je naam, waarom je MVT-docent bent geworden, wat je nog wilt leren en wat je het liefst doet in je vrije tijd. Om beurten moest iedereen zich voorstellen. De andere groepsleden, moesten aantekening maken. Op deze manier is iedereen actief. De activerende didactiek staat goed beschreven in het ‘Basisboek Activerende didactiek en samenwerkend leren‘.

Andere werkvormen die aan bod kwamen waren het overhoren van woordjes (elke leerling schrijft 7 woordjes op en overhoort 3 andere leerlingen en zet een kruisje bij goed of fout.) Een laatste opdracht die aan bod kwam was rug aan rug. Een aantal docenten kreeg een tekening van een huis en de andere leerlingen moesten het huis natekenen. Ook leuk trouwens om bij personen te doen. Een laatste vorm die wel goed werkt is: Wandel, wissel uit. Daarbij krijgen de leerlingen een opdracht. Vervolgens lopen de leerlingen door het lokaal en op het teken van de docent zoeken de leerlingen een maatje en voeren ze de opdracht uit. Daarna eventueel de stappen herhalen. Ik vond het een zeer geslaagde workshop.

Workshop 3: (Technische) leesproblemen in het Frans

Dit was de laatste workshop op het programma en hij werd verzorgd door Ans van Berkel, expert op het gebied van dyslexie. In deze workshop ging Ans van Berkel in op twee toetsen die worden gebruikt om de technische leesvaardigheid van Frans en Engels te toetsen. Na onderzoek is gebleken dat deze testen niet goed zijn. Ans ontwikkelde een toets die gebaseerd is op leenwoorden (zoals garage, croissant, etc.) die de technische leesvaardigheid beter kan checken. Wanneer u geïnteresseerd bent in het gebruik van deze toets, dan kunt u deze downloaden op de site van Ans: http://www.dyslexie-en-vt.org/index.php/frans U wordt vriendelijk verzocht om de resultaten van de toets terug te koppelen naar Ans. In de workshop werd eveneens aandacht geschonken aan http://www.lextutor.ca/  een handige website waar u frequentielijsten kunt vinden van het Frans: http://www.lextutor.ca/freq/lists_download/. Tevens kunt u bekijken uit wat voor soort woorden een tekst is opgebouwd: http://www.lextutor.ca/freq/lists_download/

Ik wil uit de workshop nog een aantal zaken uitlichten:

1) Een handige uitspraakregel: De laatste medeklinker spreek je uit, als de letter e het woord besluit.

2) Voor het leren spellen in het Frans heeft Ans een serie Opstapboeken ontwikkeld, die u hier kunt bestellen.

3) Ans wees ons tijdens de workshop op het feit dat tijdens een mondelinge overhoring vaak getoetst wordt op de schriftelijk. Dit is inderdaad iets om op te letten. Ze wees op http://www.wrts.nl  waarbij er ook de mogelijkheid is om de luistervaardigheid te trainen. Kies bij ‘Overhoren’ – ‘Spelling’ . Ga nu naar beneden en kies ‘De vraag niet laten zien (luistertoets)’. Op deze manier moet een leerling verstaan wat er wordt gezegd. Een handige tip!

Al met al was het een zeer geslaagde dag en het is ook altijd leuk om weer eens een aantal collega’s te ontmoeten.