Categorie archief: ELO

Verslag Good Practice Day Talen Leiden

Gisteren heb ik de Good Practice Day in Leiden bezocht. Het is eigenlijk altijd wel een geslaagde dag omdat het gaat om workshops van docenten voor docenten. De workshops hebben altijd een heel praktisch karakter en wat je leert kun je direct toepassen in je lessenpraktijk.

De dag begon met een lezing van Pieter Steinz en hij had als titel “Macbeth heeft echt geleefd”. De lezing had als thema intercontextualiteit. Ik weet nu in ieder geval waar de naam James Bond vandaan komt. James Bond is vernoemd naar een Amerikaanse ornitholoog met dezelfde naam, een expert op het gebied van Caribische vogels. Fleming was op zoek naar een onopvallende naam voor zijn hoofdpersoon en na het lezen van Bond’s veldgids Birds of the West Indies (Vogels van West Indië) besloot hij dat James Bond een uitstekende keuze was. Pieter Steinz neemt overigens afscheid als chef boeken van de NRC.

Workshopronde 1: Seconde Vie

Gpd 2012 seconde_vie

View more presentations from antoinevandinter.De verschillende onderdelen bij Seconde Vie kunt u hier downloaden:- Leerlingendossier Seconde Vie
Seconde Vie: digitale versie
Ganzenbord Seconde VieIk heb voor Seconde Vie ook nog materiaal ontwikkeld dat ik in de les gebruik. Wanneer u dat wil ontvangen, neem dan even persoonlijk contact met me op.Na de lezing begaf ik me naar de zaal waar ik zelf een workshop mocht verzorgen met als titel: “Seconde Vie”. Hoe kun je je leerlingen laten praten door een andere identiteit te laten aannemen. Eerst was er een introductieronde waarin iedereen zichzelf kort voorstelde en vertelde hoe hij/zij spreekvaardigheid aanpakt in de lessen. De deelnemers kwamen zelf met een aantal leuke ideeën, zoals: post-its op de rug van een leerling plakken en het object dat daar op staat laten raden aan de hand van een beschrijving, spreekkaartjes gebruiken met spreekopdrachten (wat neem je mee naar een onbewoond eiland), een filmster kiezen en die beschrijven, vertellen wat je lesrooster is, een plattegrond maken van een kamer en deze beschrijven, presentaties, naar een vreemde stad gaan en daar interviews houden in het Frans, toneelstukjes, een Franse gast uitnodigen en de leerlingen vragen laten stellen (wel een les eerder laten voorbereiden), leerlingen een gatentekst laten maken bij een Frans chanson. Ook Anja Kock was bij de workshop aanwezig en ik wil u graag wijzen op haar website, met een heleboel oefeningen.

Vaak blijft het spreken bij het gebruiken van oefeningen uit de methode die eigenlijk niet communicatief zijn. De ene leerling weet namelijk al wat de andere leerling gaat zeggen en hoeft daarom niet te luisteren naar de andere leerling. Je kunt een oefening uit de methode eenvoudig communicatiever maken door te zorgen voor een ‘information gap’. Met een ‘information gap’  wordt bedoeld dat leerling A niet weet over welke informatie leerling B beschikt en omgekeerd. Door vragen te stellen kan deze kloof overbrugd worden. Een oefening in het boek kun je eenvoudig communicatiever maken door een aantal eenvoudige ingrepen:

1) Zorg voor 2 versies (A en B)
2) Zorg ervoor dat B moet reageren op wat A zegt en omgekeerd.

Een voorbeeld:

Om het spreken voor leerlingen leuker en minder eng te maken, kunt u ze een andere identiteit laten aannemen. Dit vraagt enige voorbereiding van de leerlingen en de eerste keer is het dan ook verstandig om dat onder uw begeleiding te doen in een computerlokaal of in de mediatheek.

Als theoretisch kader kun u de oefeningentypologie van Neuner gebruiken. Die bestaat uit 4 fasen:

 • Fase A: aanbieden van taalmiddelen (semantiseringsfase)
 • Fase B: inslijpen van taalmiddelen (consolideringsfase)
 • Fase C: gestuurde productie
 • Fase D: vrije productie

De 4 fasen lopen van receptief naar productief.

Zo maar in het wilde weg beginnen met spreekvaardigheid werkt niet en op een gegeven moment vallen de leerlingen stil.

Bij elk onderwerp moet u zich 2 vragen stellen:

1) Welke grammatica heeft een leerling voor dit onderdeel? (In plaats van de behandeling van de grammatica willekeurig aan bod te laten komen, komt hij aan bod als u hem nodig heeft om te communiceren.)

2) Wat heeft de leerling nodig aan vocabulaire?

In dit geval moet de leerling bij de grammatica weten hoe hij een vraagzin maakt. Voor het vocabulaire moet hij kunnen spellen en dit kunnen verstaan.

Het is dus de bedoeling dat de leerling thuis voorbereidt. Dat is cruciaal om er in de les succesvol mee te kunnen werken. Het advies is dus om dit de eerste keer samen te doen.

Het eerste wat je in de klas doet is de grammatica en het benodigde vocabulaire oefenen. Dit kan op allerlei manieren. Er zijn allerlei geschikte sites te vinden.

Vervolgens krijgen de leerlingen een leeg schema en moet elke leerling een vraag stellen. De andere leerlingen luisteren naar de vraag en noteren (evenals de vrager) het antwoord op hun antwoordblad. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen actief zijn. Na afloop controleer je of de leerlingen het goed hebben gedaan. Dit kan door de antwoorden te presenteren, maar dit kan ook door het aan leerlingen terug te vragen. Daarbij moeten ze dat wel doen in de 3e persoon enkelvoud, waardoor ze weer op een andere manier oefenen met spreekvaardigheid.

Na deze werkvorm is het aan de leerlingen om in tweetallen te oefenen. Wanneer leerlingen zelf aan de slag moeten is het handig om gebruik te maken van het model van de volledige instructie, zoals dat eerder op dit weblog is beschreven. Het toevoegen van een timer aan de pagina, zoals hier beschreven is aan te bevelen, om ervoor te zorgen dat leerlingen direct aan de slag gaan. Het oefenen van spreekvaardigheid kan met de werkvorm wandel-wissel uit, waarbij je de leerlingen door de klas laat lopen en op jouw teken een partner laat uitzoeken. Er is wederom sprake van een ‘information gap’ en de leerlingen noteren het antwoord op het blad. Aan het einde kun je dan aan een paar leerlingen vragen wie ze hebben ontmoet. Belangrijk is om in de fase geen leerlingen te corrigeren, omdat het juist de bedoeling is dat ze praten. Loop niet storend door de klas, noteer fouten die u hoort en kom hier aan het einde van de les op terug. Een aantal leestips vindt u terug in de bovenstaande powerpoint presentatie.

Workshopronde 2: ICT in de les Frans: praktische toepasbaarheid en educatieve waarde van Franstalig internet materiaal – Anouk van de Drift (Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp)

In deze workshop wilde Anouk ons laten zien hoe je het internet kunt inzetten in de les, ook als je niet zo goed bent met computers. Anouk begon met ons een Youtube-filmpje te laten zien dat zij in de eerste klas gebruikt bij haar eerste les. De titel luidt: ‘Salut!’ Het mooie is dat leerlingen spontaan mee gaan zingen en het op die manier op een ludieke wijze leren. Dat heeft te maken met het feit dat ze al veel naar filmpjes kijken en ook met het ritme van het nummer.

Verder liet Anouk ons een aardig filmpje zien over bepaalde stereotypen van de Fransen, met als toepasselijke titel: Cliché. U vindt het filmpje hieronder.

Een aantal andere interessante sites die aan bod kwamen waren: flevideo, lyricsgaps, bfmtv, 1jour1actu, Jean Petit qui danse en le verbe aller.

Anouk heeft ons voorzien van een hele lijst met links en van een heleboel materiaal dat direct in de les kan worden ingezet.

Workshopronde 3: Photolecture vernieuwd – Frank Claessen (Sectiebestuurslid Frans van VLLT)

Frank is de bedenker van deze applicatie en heeft hem uitgewerkt met Chantal Weststrate en Heleen Jansen. Photolecture is een project voor A1, A2, B1 niveau en heeft als doel ‘iets’  te doen met Franse opschriften. Dat ‘iets’  kan zijn vocabulaireverwerving, maar ook het behandelen van een grammaticaal onderwerp. Er is een grote bak met foto’s (waaraan u overigens ook uw eigen foto’s kunt toevoegen) waaruit een selectie wordt gemaakt, die in een kleinere bak terecht komt en die selectie wordt vervolgens afgespeeld met een ‘viewer’  (= een gratis programma waarmee je de foto’s kunt bekijken). De ‘viewer’  die gebruikt wordt is ‘Irfanview’  die overigens ook gratis is te downloaden. Er zijn 3 kenmerken waarop je de foto’s kunt selecteren:

1. Onderwerp: bijvoorbeeld ‘Pays, region, villes, villages’, ‘Circulation/panneaux’ of een ander onderwerp. In totaal zijn er 36 onderwerpen.

2. Grammaticaal onderwerp: er zijn 16 verschillende grammaticale onderwerpen.

3. Op ERK niveau: A1, A2, B1, B2.

Bij de foto’s hoort ook een website. Die vindt u hier: http://www.photolecturelane.eu

Het was een zeer geslaagde studiedag en het was ook leuk om weer een aantal collega’s te spreken die ik al lang niet meer gesproken heb. Ook het uitwisselen van ideeën tijdens zo’n studiedag is altijd er nuttig. En natuurlijk het feit dat het docenten uit de praktijk van alledag zijn, die de workshops verzorgen. Zij weten het best waar docenten tegenaan lopen en hoe ze bepaalde zaken anders en slimmer aan kunnen pakken.

Maak digitale leereenheden op Wikiwijs

Het is al weer een hele tijd geleden dat ik een bezoekje heb gebracht aan Wikiwijs. Onlangs ontving ik een e-mail van Wikiwijs en Digischool waarin in zij zich afvragen hoe de Leermiddelendatabase van Digischool en Wikiwijs kunnen worden verbeterd. Ik heb daarop weer eens een bezoekje gebracht aan Wikiwijs en ik werd daar aangenaam verrast. Wikiwijs is erg vereenvoudigd en het is mogelijk om op een eenvoudige wijze digitale leereenheden aan te maken. Wat verder mooi is aan Wikiwijs is dat je ook op een heel eenvoudige manier leereenheden van anderen kunt overnemen. Ik zal zeker nog nader in detail treden over de verschillende mogelijkheden, maar voor nu zal ik volstaan met een leereenheid, die ik eerst in Exelearning had gemaakt en die ik met wat knip-en-plak werk heb omgezet naar Wikiwijs. De leereenheid bevat algemene informatie voor leerlingen.

Ereader: Sony Touch Edition PRS-650

Vorig jaar heb ik een cursus gewonnen van Thieme-Meulenhoff voor het maken van digitale toetsen. Deze cursus kon helaas tot twee keer toe niet doorgaan. Ter compensatie heeft men mij onlangs gevraagd om mijn e-mail adres zodat men een vervangend cadeau kon verzenden. Tot mijn grote verrassing kreeg ik een Sony Multi Touch ereader toegezonden. Ik ben er erg blij mee. Om boeken aan te schaffen moet u een aantal stappen doorlopen:

 • Stap 1: Installeer de software Reader Library (aanwezig op de ereader nadat u deze verbonden heeft met de bijgeleverde USB-kabel)
 • Stap 2: Maak een account aan bij de winkel waar je je boek wilt kopen. In de Reader Library verschijnt standaard bol.com, dus als je daar al een account hebt hoef je deze niet meer aan te maken. Na het kopen van het ebook kun je het meteen downloaden.
 • Stap 3: Autoriseer uw computer: je moet een Adobe-id (gratis) aanmaken om de computer te autoriseren bij Reader Library.
 • Stap 4: Ebooks selecteren en overzetten naar de Reader: Je kunt ebooks slepen naar de Reader Library, maar wat handiger is wanneer je het ebook hebt gedownload om dan op ‘Openen’ te klikken in plaats van op ‘Opslaan’ zodat  het meteen in de Reader Library terecht komt. De Reader Library lijkt erg veel op iTunes en werkt een beetje op dezelfde manier.
 • Stap 5: Vergeet niet te synchroniseren, anders zult u het ebook niet op uw ereader aantreffen.

Ik heb zelf het boek ‘Facebook’ aangeschaft over het ontstaan van deze populaire social networking site.

De voordelen van een ereader:

 1. De ebooks zijn goedkoper (door de lagere productiekosten: het hoeft niet gemaakt te worden)
 2. De ebooks zijn altijd beschikbaar (ze zijn online beschikbaar en dus altijd leverbaar)
 3. Je betaalt geen verzendkosten
 4. Je kunt heel veel boeken meenemen op een relatief klein apparaat.

Pierre Gorissen heeft een heel aardige screencast gemaakt over ebooks, het bekijken zeker waard.

Elektronische boeken in het onderwijs from Pierre Gorissen on Vimeo.

Bekijk ook de wiki die Pierre speciaal voor ebooks heeft ontwikkeld, zeer interessant.

Verslag OMO-ELO dag in Tilburg

Afgelopen donderdag, 4 november vond in Tilburg op 2College de OMO-ELO dag plaats. Vanwege allerlei andere schoolse zaken, ben ik vandaag pas toegekomen aan een verslag. De OMO-ELO dag had als titel: “Wij doen het digitaal, jij ook?” Het was inmiddels al weer de vierde keer dat deze dag georganiseerd werd en hij is mede door de inzet van Antonie van der Staak tot stand gekomen. Na een welkomstwoord door Tomas Oudejans, een toespraak door Pieter Hendrikse (die overigens op Twitter te vinden is onder de naam: @pieterhendrikse ), kwam Toine Maes van Kennisnet aan het woord. Hij kon helaas niet live aanwezig zijn dus door middel van een videoboodschap kwam hij tot ons. De video die we te zien krijgen is te vinden op het weblog van Willem Karssenberg (@trendmatcher) Na afloop van de video was er de mogelijkheid om over hetgeen Toine Maes besproken had in discussie te gaan met  Paul Vermeulen. Voor de eerste keer werd ook Twitter gebruikt om de interactie met het publiek te vergroten. De hashtag die daarvoor gebruikt werd is: #omoelodag U kunt de reacties dan ook hier bekijken. Voor mij was het wel even wennen: twitteren en luisteren. Conclusie: ik ben geen multitasker 😉

Ik heb een drietal workshops bijgewoond:

Workshop 1: De Magister ELO, wat kan er allemaal?

Wat elke docent kan overkomen, overkwam ook de presentatoren van deze bijdrage: het wachtwoord van de draadloze internetverbinding was verkeerd ingevoerd en daardoor moest er een tweede laptop bijgehaald worden. Vooral de administratieve zaken binnen Magister kwamen aan bod. Wat ik een beetje miste was het concrete gebruik van Magister in de les. Hoe kun je een SCORM pakket importeren, hoe worden resultaten weergegeven, hoe ziet het eruit? Dit ontbrak en maakte het in mijn ogen niet concreet genoeg.

Workshop 2: Silverpoint 4

De tweede workshop werd verzorgd door Vivian Clement. De inleiding was erg kort (daar hou ik wel van ;-)) en we konden meteen aan de slag met de nieuwe versie van Silverlight in N@TSCHOOL via een demo-account. Het mooie van Silverpoint is dat het geen HTML kennis vereist en dat je niets hoeft te importeren in N@TSCHOOL.  Het ziet er verder mooi uit omdat het via een sjabloon gemaakt wordt. Aangeraden werd wel om het in de materialenbank te maken, om er zovel mogelijk mee te kunnen doen. Het werkt allemaal erg intuïtief en veelal via drag-and-drop. Wat verder erg aardig is dat je allerlei web 2.0 elementen kunt toevoegen, zoals bijvoorbeeld RSS feeds, zodat je altijd ‘up-to-date’ nieuws kunt toevoegen. Ook het toevoegen van video, maar ook vragen is in de nieuwste versie mogelijk. Ik had nog niet echt uitgebreid naar Silverpoint gekeken, maar het is zeker interessant om dat wel te doen. Je hebt overigens Silverlight nodig om gebruik te kunnen maken van Silverpoint.

Workshop 3: Digitaal lesgeven

Deze workshop werd gegeven door Marieke Simons van It’s learning. Ik heb op zich niet zo veel nieuws gehoord, maar er waren wel een aantal interessante punten die werden aangehaald. Het eerste punt wat me wel aansprak was het inbouwen van een RSS feed. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat er steeds nieuwe content in je ELO komt. Een ander interessant punt vond ik het volgende: Waarvoor moet je nu kiezen als je het ICT gebruik wil vergroten binnen je school: Iedere docent een digibord (of een computer met beamer) of je school volbouwen met computerruimtes. De presentatrice koos voor de eerste optie en ik vond dat op zich wel aardig, omdat je dan elke les de wereld in de klas kunt brengen.

Na de workshops vond voor het eerst een loterij plaats waar allerlei leuke prijzen te winnen waren, zoals een USB-stick, een iPod Touch, een iPad en een netbook. De gelukkige winnaar van de iPod Touch was onze eigen systeembeheerder, Theo van der Putten.

Het was in ieder geval leuk om een aantal mensen die je wel regelmatig op Twitter spreekt ook eens in het ‘echte’ leven te ontmoeten.

Studiewijzer 2.0


Na deze week begint de zomervakantie. De laatste week is de afrondende week en deze is bij uitstek geschikt voor de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Zo heb ik de studiewijzers voor havo 4 en 5 reeds gemaakt. De studiewijzer is een mooi voorbeeld van blended learning: een aantal opgaven wordt gemaakt in het boek en een aantal wordt gemaakt in de ELO (N@TSCHOOL). Wat nieuw is dat ik aan de studiewijzers van havo 4 en 5 voor volgend jaar ook een QR-code aan de studiewijzer heb toegevoegd. Door deze QR-code te scannen met de mobiele telefoon hebben leerlingen direct toegang tot 2 zaken, namelijk het overzicht van de SE toetsstof en een heel erg vereenvoudigde weergave van de studiewijzer. Samengevat zijn de digitale componenten de volgende:

 • Een deel van de oefeningen uit het boek wordt digitaal gemaakt. (Hot Potatoes oefeningen geëxporteerd als SCORM 1.2 en geïmporteerd in N@TSCHOOL met mogelijkheid van huiswerkcontrole door de docent)
 • Een digitale D-toets: deze wordt gemaakt aan het einde van de periode in het computerlokaal en eventueel thuis afgemaakt. (Wederom gemaakt met Hot Potatoes.)
 • Algemene informatie: leerlingen vinden hier: een overzicht van de SE toetsstof, handelingsdelen, mogelijkheid om online werkwoorden te oefenen en andere relevante zaken voor de betreffende periode. (Gemaakt met Exelearning)
 • Extra oefeningen bij de periode gemaakt met Exelearning en geïmporteerd als SCORM 1.2 in N@TSCHOOL.
 • Een QR-code die toegang geeft tot een mobiele site met daarop: een overzicht van de SE toetsstof voor die periode en een vereenvoudigde weergave van de studiewijzer.

Ik heb van beide studiewijzers een exemplaar toegevoegd:

Studiewijzer HV 4 Periode 1

Studiewijzer HV 5 Periode 1

Nieuw profiel maken in Firefox

Bij het testen van de beta van N@TSCHOOL liep ik telkens tegen allerlei irritante pop-ups aan met foutmeldingen. Het rare was dat ik deze meldingen alleen tegenkwam in Firefox en niet in Internet Explorer en dat ik ze niet tegenkwam in Firefox die op mijn USB-stick staat en ook niet in Firefox die draait binnen Windows XP binnen Virtual Box. Hier zijn de stappen die ik heb ondernomen:

Stap 1: Ik heb eerst alle add-ons uitgeschakeld. Wanneer je dat in één keer wilt doen dan kun je dat doen door Firefox op te starten in de veilige modus. (Afbeelding 1)

(Afbeelding 1)

Na het uitschakelen van alle add-ons bleven echter de foutmeldingen bestaan. Het lag dus niet aan de add-ons. In dat geval heb je waarschijnlijk te maken met een corrupt profiel.

Stap 2: Ik heb daarom besloten een nieuw profiel aan te maken. Ik heb eerst een export gemaakt van alle add-ons die ik gebruik met behulp van de add-on Extension List Dumper.

Stap 3: het aanmaken van een nieuw profiel.


Windows 7 en Vista

 1. Sluit Firefox af. Selecteer hiervoor het menu Bestand boven in het Firefox-venster en selecteer vervolgens Afsluiten.
 2. Open het menu Starten van Windows. Typ links onderaan in het veld “Zoekopdracht starten”
  firefox.exe -ProfileManager

 3. Druk op Enter.

Windows 2000 en XP

 1. Sluit Firefox af. Selecteer hiervoor het menu Bestand boven in het Firefox-venster en selecteer vervolgens Afsluiten.
 2. Open het menu Start van Windows en klik op Uitvoeren….
 3. Voer in het dialoogvenster Uitvoeren het volgende in:
  firefox.exe -ProfileManager

 4. Klik op OK.
Noot: als het venster voor profielbeheer niet verschijnt, dient u mogelijk het volledige pad van het Firefox-programma op te geven, tussen
aanhalingstekens. Voorbeeld:

"C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe" -ProfileManager

Als het venster voor profielbeheer niet wordt geopend, kan Firefox nog op de achtergrond actief zijn, hoewel dit niet zichtbaar was. Sluit alle actieve versies van Firefox of herstart de computer en probeer het vervolgens opnieuw.

Je kunt eventueel het oude profiel verwijderen. Dit heeft bij mij in ieder geval alle problemen met N@TSCHOOL opgelost. Ook een ander irritant probleem werd opgelost: telkens als ik een mail-adres aanklikte werd het geopend binnen Firefox, terwijl ik toch echt als standaard Thunderbird had ingesteld.

Gebruikersdag N@TSCHOOL 18 juni

Op vrijdag 18 juni a.s. organiseert de Gebruikersvereniging Three Ships N@Tschool! voor het negende opeenvolgende jaar de Nationale Gebruikersdag. Dit maal zijn we te gast bij het Zadkine College te Rotterdam. (bekijk de entrée via een 360 foto)

 

En we gaan er weer een bruisende dag van maken met boeiende sprekers, best-practice presentaties van gebruikers en productpresentaties van bedrijven die N@tschool ondersteunen met hun producten!

     

Net als voorgaande jaren belooft het weer een zéér druk bezochte dag te worden, dus meldt u op tijd aan.

Het globale dagprogramma vindt u hieronder.

Namens de Gebruikersvereniging Three Ships N@Tschool!

Sandra de Bresser, voorzitter

De beschrijving van alle workshops is inmiddels bekend; Voor de inschrijving wordt aan alle deelnemers die al aangemeld zijn binnenkort een uitnodiging verzonden.

Globaal dagprogramma 9e Gebruikersdag N@tschool 18 juni 2010
9.00   – 9.30 uur ontvangst en inschrijving Benthemstraat 27
9.30   – 9.45 uur naar Hofplein Theaterzaal
9.45   – 10.00 uur opening & welkom
10.00 – 10.45 uur keynote spreker, Bart Rienties ‘Online Communities’
10.45 – 11.05 uur pauze en looptijd
11.05 – 11.50 uur 1e workshopronde
12.00 – 12.30 uur 2e Ronde met productpresentaties bedrijven/sponsoren
12.30 – 13.30 lunch
13.30 – 13.40 uur naar Hofplein Theaterzaal
13.40 – 14.15 uur 2e keynote, Wiel van den Berg, Threeships
14.15 – 14.30 uur pauze / looptijd
14.30 –15.15 uur 3e workshopronde
15.15 –15.30 uur pauze / looptijd
15.30 –16.15 uur 4e workshopronde

16.15 –16.45 uur Een grote verrassing, gevolgd door afsluiting met borrel / hapje

Bestanden laten inleveren in een exe-leerpakket met drop.io

Zou het niet handig zijn als u leerlingen in een exe-leerpakket dingen kunt laten inleveren? Te denken valt aan WORD-documenten, maar ook aan andere zaken zoals geluidsbestanden. Het kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de embed-functie van drop.io. Volg de onderstaande stappen:

Stap 1: Ga naar http://drop.io en geef uw ‘drop’ een naam. Klik vervolgens onderaan op ‘Create A Drop’. (Afbeelding 1)

(Afbeelding 1)

Stap 2: Voeg een Admin wachtwoord in en je e-mail adres voor geval van verlies en druk op ‘Save Settings’. (Afbeelding 2)

(Afbeelding 2)

Stap 3: Klik op ‘Add’ – ‘More’ – ‘view embed code’. (Afbeelding 3)

(Afbeelding 3)

Stap 4: Kopieer deze code en plak deze in de html van je exe-leerpakket. Hieronder staat een echt werkend voorbeeld hoe dat er nu uitziet. Probeer maar een bestand te uploaden. Let op: uw ‘drop’ mag maximaal 100 MB groot zijn, maar bij ‘normale’ bestanden zult u dat niet halen. Het mooie van drop.io is dat u zich op ingeleverde bestanden kunt abonneren via e-mail of via RSS, zodat u automatisch ingeleverde bestanden ontvangt via uw mail of via uw RSS-reader. Behalve in een exe-leerpakket, kunt u deze code embedden in een webpagina.

drop.io: simple private sharing