Categorie archief: exelearning

Verslag OMO-ICTO dag in Tilburg

Afgelopen donderdag vond in Tilburg de OMO-ICTO dag plaats op 2College in Tilburg. Dit was al weer de 5e keer dat deze dag werd georganiseerd. In het begin was de OMO-ICTO dag nog de dag van N@TSCHOOL gebruikers, maar in de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Zo heeft OMO N@TSCHOOL als standaard voor OMO-scholen losgelaten en hebben andere ELO’s hun intrede gedaan. Ook andere zaken zoals digiborden, digitaal toetsen, web 2.0 etc. zijn terug te vinden op de OMO-ICTO dag. In de begindagen was deze dag alleen toegankelijk voor OMO-scholen, maar dit jaar stond hij ook open voor niet-OMO scholen en voor studenten aan de lerarenopleidingen. Voor Antonie van der Staak, één van de belangrijke kartrekkers van deze dag, was het de laatste keer was dat hij deze dag mee op poten zet, omdat hij gaat genieten van zijn FPU. Hieronder volgt een koprt verslag van de workshops die ik heb bezocht.

Workshop 1: Digitaal toetsen in 2015: Alard Bijlsma

De Rode Planeet is nog het best bekend van het programma Wintoets, waarmee u digitale, maar ook gewoon papieren toetsen kunt maken. Het klaslokaal zat afgeladen vol. In zijn workshop, sprak Alard over Quizplanet, waarmee docenten op laagdrempelige wijze zelf eenvoudige toetsen kunnen maken. Ook sprak Alard over RTTI. RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsonwikkeling. [Bron: http://rtti.nl/ ] Binnenkort krijgen we een studiemiddag over RTTI, dus dat lijkt me zeker nuttig in combinatie met Wintoets.

Ook liet Alard ons zien dat het mogelijk is om een PDF bestand in te bouwen in een Wintoets. Dit is ook zeker interessant voor de talen, denk bijvoorbeeld aan leesvaardigheid. Begin 2012 komt er een koppeling tussen Wintoets en de Quayn Portale. Resultaten, die voorheen alleen met de Analyse-tool van Wintoets kunnen worden bekeken, kunnen dan ook online worden bekeken. Ook aan de verdere integratie van Wintoets / Quayn staat op de rol. Het mooie hiervan is dat het platformonafhankelijk is. Het is nu al mogelijk om Wintoetsen die zijn geëxporteerd als SCORM pakketten te importeren in Magister en dat werkt goed. Alard gelooft dat toetsen op papier gewoon blijven bestaan naast digitale toetsen. Eveneens wees Alard ons op het gebruik van scrapkaarten om toetsen af te nemen en met behulp van een scanner snel te laten nakijken. In zijn bijeenkomst kwam verder het boektweepuntnul aan bod, een coproductie van 125 auteurs, waarin 125 social media toepassingen voorbij komen.

Workshop 2: Zoeken en arrangeren van digitaal lesmateriaal: Rudi Mur

Deze workshop werd verzorgd door Rudi Mur van Danaë, een organisatie die vernieuwingen in het onderwijs op scholen begeleidt. Rudi liet ons zien dat er naast Google nog andere bronnen zijn waar men (digitaal) lesmateriaal kan vinden. Zo noemde hij: Davindi en zoeken.nl het voordeel van zoeken.nl is dat je met behulp van meerder zoekmachines zoekt en dat je aan de rechterkant vervolgens op onderwerp kunt verder zoeken. Een handige tool die Rudi ons liet zien is socrative.com  waarmee je leerlingen kunt laten reageren om op deze manier de interactiviteit te verhogen. Verder was er aandacht voor een aantal auteurstools, waarmee docenten zelf digitaal lesmateriaal kunnen arrangeren, zoals: Lesbank, Wikiwijs, Smartbuilder, Ilias, Silverpoint (hoort bij N@TSCHOOL), Exelearning en Hot Potatoes.

Workshop 3: Didactiek en ICT: Ronald Moes

In deze workshop werd bekeken hoe je ervoor kunt zorgen dat ICT een meerwaarde heeft in het onderwijs. Vaak wordt de volgende volgorde gehanteerd: we hebben een digibord – Wat gaan we er nu mee doen? Het TPACK model gaat juist uit van het feit dat een goede leraar juist didactiek (P) en vakinhoud (C = Content) weet te combineren. Pas daarna moet je gaan kijken hoe de inzet van ICT een meerwaarde kan bieden. Meer informatie over het TPACK-model vind je hier.

Verder kwam in deze workshop de taxonomie van Bloom aan bod. Vaak komen in een les alleen maar de onderste treden aan bod van de piramide. Wanneer juist bovenaan wordt begonnen, worden leerlingen gedwongen om ook de onderliggende treden te beheersen. Een praktisch voorbeeld: Wanneer je leerlingen in groepjes aan een brief laat werken die ze naar Frankrijk sturen, komt het maken van zinnen aan bod (synthesis), maar moeten ze zich ook woorden / chunks herinneren die ze daarvoor nodig hebben (knowledge).

De dag werd afgesloten met een loterij en ik was de gelukkige winnaar van een iTunes bon. Andere Varendonck collega’s wisten ook de nodige prijzen in de wacht te slepen, waaronder een iPad2 en een laptop van Dell. Al met al was het een zeer geslaagde dag.

 

Maak digitale leereenheden op Wikiwijs

Het is al weer een hele tijd geleden dat ik een bezoekje heb gebracht aan Wikiwijs. Onlangs ontving ik een e-mail van Wikiwijs en Digischool waarin in zij zich afvragen hoe de Leermiddelendatabase van Digischool en Wikiwijs kunnen worden verbeterd. Ik heb daarop weer eens een bezoekje gebracht aan Wikiwijs en ik werd daar aangenaam verrast. Wikiwijs is erg vereenvoudigd en het is mogelijk om op een eenvoudige wijze digitale leereenheden aan te maken. Wat verder mooi is aan Wikiwijs is dat je ook op een heel eenvoudige manier leereenheden van anderen kunt overnemen. Ik zal zeker nog nader in detail treden over de verschillende mogelijkheden, maar voor nu zal ik volstaan met een leereenheid, die ik eerst in Exelearning had gemaakt en die ik met wat knip-en-plak werk heb omgezet naar Wikiwijs. De leereenheid bevat algemene informatie voor leerlingen.

visieopleermateriaal.nl

Onlangs is een nieuwe site gelanceerd, visieopleermateriaal.nl met daarop een aantal video’s artikelen en meningen over de ontwikkelingen in de wereld van digitaal leermateriaal en de uitdagingen
die voor ons liggen bij de ontwikkeling van deze markt. U wordt
uitgenodigd om uw mening te geven over de toekomst van digitaal
leermateriaal. Bekijk de video’s en reageer op de artikelen en
standpunten. Op de site vindt u eveneens een aantal handige links, zoals links naar auteurstools en naar praktijkvoorbeelden. De moeite van een bezoekje zeker waard.

Bestanden laten inleveren in een exe-leerpakket met drop.io

Zou het niet handig zijn als u leerlingen in een exe-leerpakket dingen kunt laten inleveren? Te denken valt aan WORD-documenten, maar ook aan andere zaken zoals geluidsbestanden. Het kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de embed-functie van drop.io. Volg de onderstaande stappen:

Stap 1: Ga naar http://drop.io en geef uw ‘drop’ een naam. Klik vervolgens onderaan op ‘Create A Drop’. (Afbeelding 1)

(Afbeelding 1)

Stap 2: Voeg een Admin wachtwoord in en je e-mail adres voor geval van verlies en druk op ‘Save Settings’. (Afbeelding 2)

(Afbeelding 2)

Stap 3: Klik op ‘Add’ – ‘More’ – ‘view embed code’. (Afbeelding 3)

(Afbeelding 3)

Stap 4: Kopieer deze code en plak deze in de html van je exe-leerpakket. Hieronder staat een echt werkend voorbeeld hoe dat er nu uitziet. Probeer maar een bestand te uploaden. Let op: uw ‘drop’ mag maximaal 100 MB groot zijn, maar bij ‘normale’ bestanden zult u dat niet halen. Het mooie van drop.io is dat u zich op ingeleverde bestanden kunt abonneren via e-mail of via RSS, zodat u automatisch ingeleverde bestanden ontvangt via uw mail of via uw RSS-reader. Behalve in een exe-leerpakket, kunt u deze code embedden in een webpagina.

drop.io: simple private sharing

Creative Commons afbeeldingen: Open Clipart Library


Wanneer je digitaal lesmateriaal maakt kun je niet zomaar afbeeldingen van internet gebruiken. Het is belangrijk om afbeeldingen te gebruiken die verspreid zijn volgens een Creative Commons licentie. Ook is het van belang dat u vermeld waar deze afbeeldingen vandaan komen. In een eerder bericht heb ik reeds een aantal sites besproken waar u op legale wijze afbeeldingen kunt vinden. Wanneer je twijfelt of je een afbeelding mag opnemen dan kun je het beste even contact opnemen met de maker. Gelukkig zijn er veel sites te vinden waar u gratis afbeeldingen kunt vinden. Een mooi voorbeeld van zo’n site is OpenClipart Beta, waar de afbeeldingen zijn ondergebracht in verschillende categorieën.

Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal

Vandaag kreeg ik via mijn Google Reader het bericht dat de module Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal, ontwikkeld door Kennisnet klaar is.

De module Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal  is bedoeld om opgenomen te worden in het programma van lerarenopleidingen. De module is onderdeel van het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal, dat door Kennisnet wordt gefaciliteerd.

De module is gericht op leermateriaal dat een leraar voor zichzelf – ‘voor zijn eigen leereenheid’ – moet kunnen maken, alleen of in samenwerking met collega’s.

De module bestaat uit een stappenplan, waarmee studenten volgens zeven stappen te werk kunnen gaan. De module is geen kant en klaar product, maar een halfproduct dat opleiders zelf kunnen aanpassen, aanvullen en koppelen aan andere studieonderdelen, passend in de eigen opleiding.

Een tijdje terug ben ik door Kennisnet geïnterviewd en ook mijn bijdrage, Praktijkvoorbeeld 9: Frans in havo/vwo, vindt u terug op deze site. Lees ook de bijdragen van andere docenten. Ze zijn zeer nuttig.

[Bron: http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/modulevoorlerarenopleidingen ]

NanoGong: geluid opnemen binnen een eXe-leerpakket

Ik heb reeds laten zien dat het mogelijk is om allerlei web 2.0 toepassingen toe te voegen aan een eXe-leerpakket. Ook heb ik laten zien dat het via de Vociz mogelijk is geluid op te nemen binnen een eXe leerpakket. Er zit één nadeel aan: het is niet gratis. Er is gelukkig ook een applicatie waarmee het wel gratis kan: NanoGong. Willy Vermaelen, van het ICTwereld en eXeleren weblog,  attendeerde me op deze applet. Hoewel ik wel op de hoogste was van het bestaan, was deze applet tot voor kort alleen in Moodle te gebruiken en nu kan hij dus in elke website worden gebruikt. NanoGong is een opensource project dat tot voor kort eigenlijk alleen binnen Moodle te gebruiken was, maar sinds kort kan de applet in elke ELO gebruikt worden. U gaat nu leren hoe u Nanogong in een eXe-leerpakket opneemt. Bekijk daarvoor de onderstaande screencast.